Select Page

 

 

 

 

 SPLETNA STRAN PROJEKTA
FINANČNA PODPORA
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.
SODELUJOČI V PROJEKTU
  • ZRSŠ – vodenje projekta,
  • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
  • Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije,
  • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Projekt PODVIG

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

 

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Šolski center Postojna ima v projektu Podjetnost v gimnaziji, ki bo potekal od leta 2018 do leta 2022 pod okriljem Zavoda RS za Šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, vlogo implementacijske gimnazije A. Razvijali bomo kulturo podjetnosti s povezovanjem različnih predmetov in širšo skupnostjo.V ta namen bomo sodelovali na izobraževanjih, posvetih in konferencah ter bogate izkušnje razvojnih gimnazij prenašali na našo šolo ter dijakom pripravljali takšne učne izkušnje, ki jim bodo omogočale razvoj, preizkušanje in uporabo kompetence podjetnosti.

Okoljsko opismenjevanje ob dnevu filozofije

Okoljsko opismenjevanje ob dnevu filozofije

V četrtek, 18. novembra 2021, smo obeleževali svetovni dan filozofije, katerega tema je bila Filozofija v antropocenu – Etika in okoljska pismenost. Na Gimnaziji Ilirska Bistrica so dijaki 4. letnika gimnazije v namen obeležitve dneva filozofije, k obeleževanju...

več...
10. X. 2021: DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA

10. X. 2021: DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA

V okviru projekta PODVIG so dijaki 2. letnika gimnazije ob svetovnem dnevu duševnega zdravja raziskovali: Kaj je duševno zdravje in kako ga ohraniti?Kaj in katere so duševne motnje? Kako ravnati, ko se znajdeš v duševni stiski? Kako pomagati osebi v duševni stiski?Kaj...

več...
10. oktober – svetovni dan duševnega zdravja

10. oktober – svetovni dan duševnega zdravja

Zelena pentlja simbolizira in opominja na pomembnost duševnega zdravja. Na Gimnaziji Ilirska Bistrica smo tudi v šolskem letu 2021/22 v okviru predmetov psihologije in sociologije obeležili svetovni dan duševnega zdravja, ki ga praznujemo 10. oktobra. Dijaki...

več...
“Ne omejuj si izzivov! Izzivaj svoje meje!”

“Ne omejuj si izzivov! Izzivaj svoje meje!”

V okviru predmeta ITS v 3. letniku gimnazije (kemija, biologija in šport), smo v mesecu maju ponovno sodelovali s Centrom za krepitev zdravja. Odpravili smo se k njim, na ponovne in še bolj natančne meritve telesne sestave. Zanimalo nas je ali smo v času od...

več...
TIMSKO POUČEVANJE športna vzgoja – nemščina

TIMSKO POUČEVANJE športna vzgoja – nemščina

V petek, 7. 5. 2021 smo dijaki 4. A in 4. B razreda izvedli pri pouku nemščine (izbirnem 2. tujem jeziku) projekt timskega poučevanja. Tema medpredmetnega povezovanja športne vzgoje in nemščine v sodelovanju z mentoricama Marinko Gabriel in Lidijo Mlakar je bila...

več...

Razumeti in (celo) ustvariti meme v italijanščini

Dijaki 4. letnika so po metodi flipped classroom in s poudarkom razvijanja podjetnostnih kompetenc za domačo nalogo najprej razmislili o glavnih značilnostih memov ter pobrskali po internetu, da bi našli nekaj zanimivih primerov v italijanščini.Med zoomom sem z...

več...

Povezava Benetk z Leonardom da Vincijem

Dijaki 2. letnika so kar nekaj ur pouka na daljavo namenili domačemu branju. Letošnja knjigica nosi naslov Furto a Venezia (Rop v Benetkah), saj v Benetkah ukradejo Damo s hermelinom, znano sliko Leonarda da Vincija. V spletni učilnici so po poglavjih dobili razne...

več...