Select Page

Sodelovanje in Svet staršev

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI

Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.

V šolskem letu imamo praviloma dva roditeljska sestanka ter eno predavanje strokovnjaka s področje vzgoje in izobraževanja.

Skupne popoldanske govorilne ure, ko so na voljo vsi učitelji, bodo trikrat.

Pogovor z razrednikom in posameznimi učitelji je možen vsak teden v času dopoldanskih govorilnih ur.

 

SVET STARŠEV

Starši spremljajo delo šole prek sveta staršev. Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Trije predstavniki staršev sestavljajo Svet šole Šolskega centra Postojna.


(Število obiskov: 378)
Dostopnost