Select Page

Dijaki s posebnimi potrebami

Status (odločbo) dijaka s posebnimi potrebami lahko pridobijo:

dijaki z motnjami v duševnem razvoju,

slepi in slabovidni dijaki oz. dijaki z okvaro vidne funkcije,

gluhi in naglušni,

z govorno-jezikovnimi motnjami,

gibalno ovirani dijaki,

dolgotrajno bolni dijaki,

dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

dijaki z avtističnimi motnjami,

dijaki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Dijakom, ki so usmerjeni, se lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč.
Postopek pridobitve statusa:
Starši oz. dijak, starejši od 15. let vložite pisno zahtevo za usmerjanje na območno enoto Zavoda RS za šolstvo. Zahtevku priložite razpoložljivo dokumentacijo. O tem seznanite tudi šolo, da vam pripravimo poročilo o dijaku in zapis pogovora z dijakom.

zahtevek PDF

zahtevek WORD

Podrobnosti so zapisane na spletni strani Zavoda za šolstvo, podrobna pojasnila lahko dobite tudi v svetovalni službi.


(Število obiskov: 679)
Dostopnost