Select Page

E-pošta profesorjev

Učitelji:e-pošta ( = zamenjajte z @)
ALEKSIĆ JADRANjadran.aleksic=scpo.si
AŽNIK TJAŠAtjasa.aznik=scpo.si
BAJC SIMONAsimona.bajc=scpo.si
BAJEC CVETKAcvetka.bajec=scpo.si
BARBIŠ ADOado.barbis=scpo.si
BATISTA ZELJKOVIĆ ANDREJAandreja.batista-zeljkovic=scpo.si
BOBEK KARMENkarmen.bobek=scpo.si
BOŽIČ ENEJAeneja.bozic=scpo.si
BRATINA MARKOmarko.bratina=scpo.si
BRNE GORAZDgorazd.brne=scpo.si
BUNIČ MOHORIČ INESines.bunic-mohoric=scpo.si
CELIN LENARČIČ ANAana.celin-lenarcic=scpo.si
CUNJA BORISboris.cunja=scpo.si
ČUFER SINDISsindis.cufer=scpo.si
DOLGAN MATEJmatej.dolgan=scpo.si
DROBNIČ ANTONanton.drobnic=scpo.si
FAJDIGA IVANivan.fajdiga=scpo.si
FAJDIGA JANJAjanja.fajdiga=scpo.si
GABRIEL MARINKAmarinka.gabriel=scpo.si
GOMBAČ ERIKAerika.gombac=scpo.si
GOSPODARIČ KATARINAkatarina.gospodaric=scpo.si
GRAOVAC NATAŠAnatasa.graovac=scpo.si
HARMEL ALEŠales.harmel=scpo.si
HRIBAR JASNAjasna.hribar=scpo.si
HORVAT DANIJELAdanijela.horvat=scpo.si
IVANČIČ PETELIN URŠKAurska.ivancic-petelin=scpo.si
JENČEK MOJCAmojca.jencek=scpo.si
JURCA ARIANAariana.jurca=scpo.si
KAFOL MATEJAmateja.kafol=scpo.si
KERIN ANDREJAandreja.kerin=scpo.si
KLASINC MAGDALENAmagdalena.klasinc=scpo.si
KOCJANČIČ TOMAZIN ANAana.tomazin=scpo.si
KONJEVIČ NEJCnejc.konjevic=scpo.si
KOREN VALENČIČ KATJAkatja.koren=scpo.si
KRAPEŽ MOJCAmojca.krapez=scpo.si
KREBELJ DEJANdejan.krebelj=scpo.si
KRESEVIČ BAJEC KLARAklara.kresevic=scpo.si
KRISTAN BORISboris.kristan=scpo.si
KRISTAN EVAeva.kristan=scpo.si
LIKAR ŽARKOzarko.likar=scpo.si
LOGAR KLAVDIJklavdij.logar=scpo.si
LOGAR MORANO TEJAteja.logar-morano=scpo.si
LOGAR SURINA TADEJAtadeja.logar=scpo.si
LOZAR MIHAELAmihaela.lozar=scpo.si
MAJDIČ ROKrok.majdic=scpo.si
MAJKIĆ DIJANAdijana.majkic=scpo.si
MARIN MARTINAmartina.marin=scpo.si
MARTINČIČ IZTOKiztok.martincic=scpo.si
MASTERL ALEŠales.masterl=scpo.si
MILAVEC VLASTAvlasta.milavec=scpo.si
MODIC GAŠPERgasper.modic=scpo.si
NAGODE NINAnina.nagode=scpo.si
NAHTIGAL FRANCIfranci.nahtigal=scpo.si
OBERSTAR MARJAmarja.oberstar=scpo.si
OBERSTAR TINAtina.oberstar=scpo.si
POKLAR TJAŠAtjasa.poklar=scpo.si
PANGOS MIRJAMmirjam.pangos=scpo.si
PIRIH MARIJAmarija.pirih=scpo.si
POČKAJ VLADIMIRvladimir.pockaj=scpo.si
RADOSAVLJEVIĆ PETERpeter.radosavljevic=scpo.si
REBEC HREŠČAK MATEJAmateja.rebec=scpo.si
REŽEK DARKOdarko.rezek=scpo.si
RITONJA NEJKAnejka.ritonja=scpo.si
ROJC TAMARAtamara.rojc=scpo.si
SIMČIČ MARTINmartin.simcic=scpo.si
SITAR DOLORESdolores.sitar=scpo.si
SOJER SMERDU JERNEJAjerneja.sojer-smerdu=scpo.si
STRAŽIŠAR MIHAELAmihaela.strazisar=scpo.si
STRLE SILVIJAsilvija.strle=scpo.si
ŠESTAN JANAjana.sestan=scpo.si
ŠAJN HREŠČAK INGEinge.sajn=scpo.si
ŠRAJ MARTINmartin.sraj=scpo.si
ŠKRLJ FATUR VALENTINAvalentina.skrlj-fatur=scpo.si
ŠKRLJ POČKAJ SONJAsonja.skrlj=scpo.si
ŠORC TINAtina.sorc=scpo.si
ŠTAJNRAJH ROMANAromana.stajnrajh=scpo.si
ŠTUCIN ZDRAVKAzdravka.stucin=scpo.si
TIRINGER KORAČIN ANDREJAandreja.tiringer=scpo.si
TOMŠIČ TEJAteja.tomsic=scpo.si
TORNIČ KAJETANAkajetana.tornic=scpo.si
TURK DARJAdarja.turk=scpo.si
TURK UROŠuros.turk=scpo.si
TURKOVIĆ MAJAmaja.turkovic=scpo.si
VALENČIČ RUDIrudi.valencic=scpo.si
VIČIČ ERVINervin.vicic=scpo.si
VIDMAR MARTINmartin.vidmar=scpo.si
VISINSKI MOJCAmojca.visinski=scpo.si
VOLK LANAlana.volk=scpo.si
VODOPIVEC ALENKAalenka.vodopivec=scpo.si
ZBAČNIK VINKOvinko.zbačnik=scpo.si

(Število obiskov: 10.525)
Dostopnost