Select Page

Kontaktni podatki

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Cesta v Staro vas 2
6230 Postojna

Telefon: (081) 601 650
E-pošta: info@scpo.si
Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 – 6030704112 odprt pri UJP Postojna

Direktorica Šolskega Centra Postojna:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.

Ravnateljica:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.
Predstojnica gimnazije:
mag. Katarina Gospodarič, prof. špa. in ang.
Pomočnica ravnateljice, predstojnica ekonomske in strojne šole:
Ana Leskovec, univ. dipl. ekon.
Vodja dislociranih oddelkov v Ilirski Bistrici:
Gorazd Brne, prof. soc., univ. dipl. fil.

TAJNIŠTVO
Milojka Škrlj, posl.sekr.
Natalija Ujčič, univ. dipl. ekon.
Uradne ure v tajništvu so vsak dan od 9.00 do 11.00.

REFERENT ZA DIJAKE
Željko Klačinski

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Nadja Šuligoj Kunilo,  (05-335-8413, nadja.kunilo@gimng.si)

RAČUNOVODSTVO
Mirjana Jozič, dipl. ekon.
Lidija Žnidaršič, oec.
Martina Fatur, posl. sekr.
Uradne ure v računovodstvu so vsak dan od 9.00 do 10.30

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Uradne ure:
– torek 10h-12h, četrtek in petek 10h-11h
Jerneja Sojer Smerdu (jerneja.sojer-smerdu@scpo.si, GSM: 041-418-078)

SVETOVALNA SLUŽBA
Teja Tomšič, univ. dipl. ped. in prof. soc.
Marija Pirih, univ. dipl. psih.
Nina Nagode, univ. dipl. ped. in prof. slov.

ORGANIZATORJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM – PUD
Boris Cunja – program AVTOSERVISER
GSM: 041 508 486, e naslov: boris.cunja@scpo.si

Anton Drobnič – program STROJNI TEHNIK (SSI in PTI),
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR (SPI) in POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)
GSM: 041 515 273, e naslov: anton.drobnic@scpo.si

ORGANIZATOR OIV/IND IN TAJNICA POKLICNE MATURE:
Kajetana Tornič, mag. ekon. ved (081/601-666)

KNJIŽNIČARKI
Mirjam Radivojevič, prof. slov. in univ. dipl. bibl.
Nives Grešak, knjižničarka in pred. učit. slo. jezika s knjiž.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Ravnateljica: Nada Vadnov, univ.dipl.psih.
Referentki za študentske zadeve:
Martina Konestabo, univ. dipl. soc.
Marina Ludvik, dipl. upr. ved.

Ravnateljica OE/direktorica: Helena Posega Dolenc
081/601-652
Ravnateljica VSŠ: Nada Vadnov
05/721-23-31
Tajništvo 1: (Centrala – možna povezava na iskano tel. številko)
081/601-650
Tajništvo 2: (Ni možno prevezati na drugo tel. številko!)
081/601-651
Računovodstvo 1:
081/601-653
Računovodstvo 2:
081/601-655
Tajnica splošne mature: Sonja Škrlj Počkaj
081/601-658
Tajnica poklicne mature: Kajetana Tornič
081/601-666
Tajnica zaključnega izpita: Teja Tomšič
081/601-672
Blagajna: (uradne ure 7.30 – 10.30)
081/601-654
Predstojnica gimnazije: Katarina Gospodarič
081/601-669
Pomočnica ravnateljice: Ana Leskovec (ekonomska in strojna šola)
081/601-659
Zbornica 1:
081/601-660
Zbornica 2:
081/601-661
Kabinet kemije:
081/601-662
Kabinet biologije:
081/601-663
Kabinet fizike:
081/601-664
Kabinet strojnikov:
081/601-675
Kabinet računalničarjev:
081/601-666
Učno podjetje:
081/601-667
Kabinet za tuje jezike:
081/601-669
Knjižnica: Nives Grešak
081/601-670
Svetovalna služba: Marija Pirih,
svetovalna delavka za programe gimnazija, tehnik računalništva
Telefonski razgovori: vsak dan razen srede med 10.15 in 11.00
081/601-671
Svetovalna služba: Teja Tomšič,
svetovalna delavka za programe strojne šole, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja
Telefonski razgovori: vsak dan razen ponedeljka med 10.15 in 11.00
081/601-672
Svetovalna služba: Nina Nagode
koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami
081/601-672
081/601-657
Organizatorka izobraževanja odraslih – Jerneja Sojer Smerdu
041-418-078
Klub – šank:
081/601-673
Govorilne ure: Miza 1. (več pod GOVORILNE URE)
081/601-681
Govorilne ure: Miza 2. (več pod GOVORILNE URE)
081/601-682
Govorilne ure: Miza 3. (več pod GOVORILNE URE)
081/601-683
Vodja strojnih delavnic: Marko Bratina
081/601-676
Vodja delavnic avtoserviserjev: Boris Cunja
081/601-675
Zbornica – strojniki:
081/601-676
Hišniki:
081/601-678
Strojne delavnice – avtoserviserji:
081/601-675
Strojne delavnice – orodjarji:
081/601-676
 

(Število obiskov: 2.579)