Select Page

Zgodovina

70. OBLETNICA DELOVANJA SREDNJE ŠOLE V POSTOJNI

V petek, 27. 11. 2015, smo obeležili 70. obletnico delovanja srednje šole v Postojni.

Osrednja prireditev je bila v Kulturnem domu v Postojni. Slavnostni govorci na prireditvi so bili: državna sekretarka MIZŠ, državni sekretar MGRT in župan občine Postojna. V programu so sodelovali sedanji in bivši dijaki šole, ki so obiskovalce z besedo, glasbo in sliko popeljali na sprehod po časovnem traku – od nekoč do danes.

Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik, ki nadaljuje tradicijo izdaje zbornikov ob okroglih obletnicah šole. Prvi sega v leto 1975, ko je šola obeležila 30-obletnico delovanja, sledijo še trije zborniki, zadnjega smo izdali v letu 2005. Bralcem smo v zborniku  predstaviti, kako smo živeli in delali na šoli v zadnjih 10-ih letih, kaj nas je zaznamovalo, kje vidimo izzive in priložnosti za prihodnost.

Začetki delovanja šole segajo v povojna leta, 3. novembra leta 1945 je bila gimnazija slovesno odprta v prostorih na Ljubljanski cesti 2, kjer danes domuje naša višja strokovna šola. V novembru 1947 se je šola preselila v prenovljeno poslopje gimnazije, v središču mesta. V letu 1975 so se gimnazijcem pridružili ekonomisti.

80-ta leta prejšnjega stoletja so bila čas usmerjenega izobraževanja, šola je dobila novo lokacijo, kjer smo še danes. Dobila je nove programe in novo ime: Srednja naravoslovno-matematična in kovinarsko-strojna šole Postojna, kasneje pa Srednja tehniška in naravoslovna šola Postojna.

90-ta leta, zaznamovana s samostojnostjo naše države, so nam prinesla novo ime – Srednja šola Postojna in nove spremembe, med drugim v letu 1995 prvič eksterno maturo v gimnazijskem programu.

V letu 2002 smo postali Šolski center Postojna z dvema organizacijskima enotama, Srednjo šolo in Višjo strokovno šolo. V letu 2004 so v okviru naše šole začeli delovati oddelki v dislocirani enoti v Ilirski Bistrici, sprva smo izvajali program gimnazije, v šolskem letu 2009/10 pa smo pričeli z izvajanjem programa tehnik računalništva.

Danes smo šolski center z nekaj nad 800 dijaki in 340 študenti v rednem in izrednem izobraževanju. V srednji šoli izvajamo programe: gimnazija, ekonomski tehnik, v strojni šoli programe poklicnega izobraževanja (avtoserviser, orodjar) ter program strojni tehnik, v Ilirski Bistrici pa program gimnazija in tehnik računalništva. V šolskem letu 2022/23 se je pestri paleti izobraževalnih programov pridružil še program predšolska vzgoja.

V okviru višje šole izobražujemo poslovne sekretarje, inženirje strojništva ter inženirje gozdarstva in lovstva.

Nekaj utrinkov iz osrednje prireditve 


(Število obiskov: 1.021)
Dostopnost