Select Page

Arhiv – projekti

Fast fashion
Fast fashion

šolskem letu 2021/22 so dijaki 3.B letnika Gimnazije Postojna v okviru projekta Podvig sprejeli izziv in razmišljali o različnih vidikih trajnostnega razvoja, predstavljenih v Agendi 2030 za trajnostni razvoj.

Gostili smo dijake iz Finske
Gostili smo dijake iz Finske

Drugi teden maja nas je obiskalo dvanajst finskih dijakov iz Jyvaskyle. Čeprav bi morala izmenjava potekati že leta 2020, smo jo letos vendarle uspeli izpeljati in dijake celo gostili v naših domovih. Program je bil pester, saj so poleg sodelovanja pri pouku potekale...

Hitra moda
Hitra moda

V letošnjem šolskem letu smo se v okviru projekta Podvig ukvarjali z izzivi trajnosti. Dijaki tretjega 3.B razreda gimnazije Postojna so tekom leta razmišljali o negativnih učinkih hitre mode na ljudi in okolje. V Izzivu za dijaka so pripravili tudi film o osveščanju...

Po znanje in izkušnje (KA1-VET-23/15)

V projekt smo vključili dijake srednje strokovnega, srednjega poklicnega in poklicno tehniškega izobraževanja. Po programih smo vključili: – devet dijakov triletnih programov (avtoserviser in oblikovalec kovin – orodjar), – deset dijakov strojni tehnik, – šest dijakov...

Z mobilnostjo do znanj in spoznanj (KA1-VET-108/2104)

V projekt so bili vključeni dijaki poklicne šole, učitelji in strokovnjaki (mentorji in/ali druge osebe, ki se ukvarjajo z dijaki na praktičnem usposabljanju v podjetju) iz podjetji. Cilji projekta: dijakom poklicnih šol (avtoserviser in oblikovalec kovin – orodjar)...

Skupaj zmoremo (We can do it) – KA1-VET-39/17

Skupaj zmoremo (We can do it) – KA1-VET-39/17 Z doseganjem pričakovanih učinkov, ki jih bo projekt soustvarjal, zasledujemo cilj zapolnitve vrzeli med formalnim izobraževanjem in potrebami trga dela. V programih poklicnega in strokovnega izobraževanja se osredotočamo...


(Število obiskov: 243)
Dostopnost