Select Page

Šolski koledar

ŠOLSKI  KOLEDAR  ZA  ŠOLSKO LETO 2018/19 

Ponedeljek, 3. 9. 2018 Začetek pouka

Petek, 7.9. 2018

Sobota, 8. 9. 2018

Sejem rabljenih učbenikov

Sejem rabljenih učbenikov v IB – v dogovoru s študentsko organizacijo

Torek, 11. 9.  2018 Uraden sprejem dijakov 1. letnikov na šolo (PO+IB)
Sreda – petek, 12.-14.9.2018 Spoznavni vikend – 1. letnik gimnazije (Vojsko)
Ponedeljek, 17. 9. 2018 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Postojni
Torek, 18. 9. 2018 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Ilirski Bistrici
Ponedeljek – sreda, 24.-26.9.2018 Šola v naravi – 3. letnik gimnazije (Debeli Rtič)
Sobota, 29.9.2018 Pouk, nadomeščanje pouka prostega dne 24.12.2018 – športni dan, pohod
sreda– petek, 3.-5.10. 2018 Šola v naravi – 2. letnik gimnazije (Planica)
Ponedeljek, 15. 10. 2018 Roditeljski sestanki v PO +  IB (skupni del – sprememba šolskih pravil in ostale  šolske zakonodaje)
Ponedeljek – petek, 29.10. –  2. 11. 2018 Jesenske počitnice
Sreda, 31. 10. 2018 Dan reformacije
četrtek, 1. 11. 2018 Dan spomina na mrtve
Ponedeljek, 19. 11. 2018

Informativna konferenca

Popoldanska govorilna ura v PO, po zaključku skupni del za zaključne letnike –SM, POM, karierno svetovanje

Ponedeljek, 26. 11. 2018

Informativna konferenca IB

Popoldanska govorilna ura v IB, po zaključku skupni del za zaključne letnike –SM, POM, karierno svetovanje

Sreda, 28. 11. 2018 Dan odprtih vrat
Petek, 21. 12. 2018 Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
Ponedeljek, 24.12.2018 Pouka prost dan, nadomeščanje 29.9.2018
Torek , 25. 12. 2018 Božič
Sreda , 26. 12. 2018 Dan samostojnosti in enotnosti
Četrtek  – ponedeljek,  27. – 31. 12. 2018 Počitnice
Torek –  sreda, 1. in 2.  1. 2019 Novo leto
Torek, 15. 1. 2019

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

Redovalna konferenca

Ponedeljek, 21. 1. 2019 skupna govorilna ura v PO
Ponedeljek, 28. 1. 2019 skupna govorilna ura v IB
Četrtek, 1.2. – sreda, 28. 2. 2019 Zimski izpotni rok ZI, POM
Četrtek, 7.2. 2019 Proslava pred slovenskim kulturnim praznokom
Petek, 8. 2. 2019 Slovenski kulturni praznik
Petek in  sobota, 15. in 16. 2. 2019 Infromativni dan v srednjih šolah
Ponedeljek – petek,  25. 2. – 1. 3. 2019 Zimske počitnice

Sobota, 9. 3. 2019

 

 

Pred maturitetni preizkus

Gimnazija –  MAT

Strokovne šole – 2. predmet POM

Ponedeljek, 11. 3.  2019

Roditeljski sestanki za gimnazijo in strokovne šole v Postojni

Predavanje za starše – ob 16.30

Ponedeljek, 18. 3.  2019

Roditeljski sestanki za Ilirsko Bistrico

Predavanje za starše – ob 16.30

Petek, sobota – 29.3. in 30. 3. 2019 Maturantski ples
Ponedeljek, 22. 4. 2019 Velikonočni ponedeljek

Ponedeljek,  8. 4.  2019

 

Informativna konferenca

Popoldanska govorilna ura v Postojni

Ponedeljek, 15. 4. 2019

 

Informativna konferenca UZ  v IB

Popoldanska govorilna ura v Ilirski Bistrici

sobota 27. 4. 2019 Dan upora proti okupatorju
Ponedeljek, torek 29. 4. -30.4. 2019 Prvomajske počitnice
sreda in četrtek,  1. in 2. 5. 2019 Praznik dela
petek, 3. 5. 2019 Pouka prost dan, nadomeščanje sobota, 11.5.2019
Torek, 7.5.2019 Splošna matura – esej
Sobota, 11.5.2019 Pouk, nadomeščanje pouka 3.5.2019
Ponedeljek, 20. 5. 2019 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike
Torek, 21.5.2019 Razdelitev spričeval za zaključne letnike
Torek – petek, 21.5. – 24. 5. 2019 Priprava na SM, POM, ZI
Ponedeljek, 27. 5. 2019 Izpitni rok za izboljševanje ocen (zaključni letniki)
Sreda, 29. 5. 2019 Začetek SM, POM  v spomladanskem izpitnem roku
Sreda, 29. 5.  2019 Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju (zaključni letniki)
Petek, 21. 6. 2019 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike
Ponedeljek, 24. 6. 2019 Zaključek pouka, razdelitev spričeval in proslava
Torek, 25. 6. 2019 Dan državnosti
Ponedeljek, 1. 7. 2019 Spomladanski izpitni rok
Petek, 5. 7. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Četrtek, 11. 7. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni  maturi
Petek, 16. 8. 2019 Jesenski izpitni rok

 

RODITELJSKI SESTANKI

Ponedeljek, 17. 9 2018 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Postojni
Torek, 18. 9. 2018 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Ilirski Bistrici

 

Ponedeljek, 15. 10. 2018 Roditeljski sestanki v Postojni in Ilirski Bistrici (gimnazija + strokovne šole) – predstavitev šolskih pravil on ostale spremenjene zakonodaje

 

Ponedeljek, 11. 3.  2019

Roditeljski sestanki za gimnazijo in strokovne šole v Postojni

Predavanje za starše

Ponedeljek, 18. 3.  2019

Roditeljski sestanki za IB

Predavanje za starše

 

SKUPNE GOVORILNE URE

Ponedeljek, 19. 11. 2018

Informativna konferenca

Popoldanska govorilna ura v PO

 

Ponedeljek, 26. 11. 2018

Informativna konferenca IB – ob 15.00

Popoldanska govorilna ura v IB

 

Ponedeljek, 21. 1. 2018

 

skupna govorilna ura v PO
Ponedeljek, 28. 1. 2019

konferenca  UZ v IB

skupna govorilna ura v IB

 

Ponedeljek,  8. 4.  2019

 

Informativna konferenca

Popoldanska govorilna ura v Postojni

Ponedeljke, 18. 4. 2019

 

Konferenca UZ  v IB

Popoldanska govorilna ura v Ilirski Bistrici

 

Skupne govorilne ure bodo od 16.30 do 18.00.

V Ilirski Bistrici – vnaprejšnja elektronska (oz. preko razrednika) najava staršev na popoldansko govorilno uro.

 

 

DELOVNA PRAKSA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU

 

Ekonomska šola

Razred Čas izvajanja Število ur
2. S 10. 6. 2019 – 21. 6. 2019 10 delovnih dni ( 76 ur )
3. S

10. 6. 2019 – 21. 6. 2019

Praksa v tujini – Španija, Estonija,Turčija – 6 dijakov

27. 5. 2019 – 15. 6 . 2019

Od 17. 6. 2019 do 20. 6. 2019 delavnice

17. 6. 2019 –  dijaki prinesejo dnevnike in potrdila o PUD

10 delovnih dni ( 76 ur )

 

 

Tehnik računalništva

Razred Čas izvajanja Število ur
2. R/IB 10. 6. 2019 – 21. 6. 2019 10 delovnih dni ( 76 ur )
3. R/IB

1. 4. 2019 do 17. 4. 2019

Praksa v tujini  od 3. 4 2019 do 23. 4. 2019  – planirana Finska, Španija, Estonija) – 6 dijakov

25. 4. 2019 prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

10 delovnih dni ( 76 ur )

 

 

Strojna šola

Srednje strokovno izobraževanje: strojni tehnik

Razred Čas izvajanja Število ur
2. H Od  5. 11. 2018 – 30. 11. 2018 20 delovnih dni ( 152 ur )
3. H

Od  27. 5. 2019 do 21. 6. 2019

Praksa tujina: 20. 5. do 15. 6. 2019 –

 6 dijakov  ( Španija, Estonija, Nemčija, Turčija)

Od 17. 6. 2019 do 20. 6. 2019 delavnice

17. 6. dijaki prinesejo dnevnike

20 delovnih dni  ( 152 ur )

 

Srednje poklicno tehnično izobraževanje (3+2): strojni tehnik

Razred Čas izvajanja Število ur
4. M 

Od 10. 6. 2019 – 21. 6. 2019

Praksa v tujini – Španija, Estonija, Nemčija – 4 dijaki

27. 5. 2019 – 15. 6 . 2019

Od 17. 6. 2019 do 20. 6. 2019 delavnice

17. 6. 2019 –  dijaki prinesejo dnevnike in potrdila o PUD

10 delovnih dni ( 76 ur )

 

Srednje poklicno izobraževanje: E : oblikovalec kovin – orodjar, F:  avtoserviser

Razred Čas izvajanja Število ur
1. E Od 1. aprila do 19. aprila  2019 15 delovnih dni ( 114 ur)
1.      F Od 3. 6. 2019  do 21. junija  2019 15 delovnih dni ( 114 ur)
2. F Od 5 . 11. 2018  do 23. 11. 2018 15 delovnih dni ( 114 ur)
2. E Od 3. 12. 2018 do 21. 12. 2018 15 delovnih dni ( 114 ur)

3. E, 3. F

( e = oblikovalec kovin-orodjar )

( f = avtoserviser )

Od 14. januarja do 30.5.2019 18 tednov ali 90 delovnih dni ( 684 delovnih ur )

Od 11. februarja do 13. februarja 2019

Poizkusni zaključni izpit: slovenščina. Popravni izp.: spom. rok – dijaki so doma.

Od 14. februarja do  31. maja 2018

 

Praksa tujina:  marec, april  – avtoserviserji  Španija (4 dijaki), orodjarji   Finska (4 dijaki)

 

Nižje poklicno izobraževanje ( dvoletni program): pomočnik v tehnoloških procesih

2. J Od 6. maja do 31. maja   2019 20 delovnih dni  ( 152 ur )