Select Page

Izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Šolski center Postojna

Si želite pridobiti višjo stopnjo izobrazbe?

Bi želeli zaključiti šolanje in si izboljšati položaj na trgu dela?

Si želite pridobiti trajnostno znanje in razvijati svoje veščine?

Dobrodošli na izobraževanju odraslih na Šolskem centru Postojna!

 

Vpis 2024/2025

1. VPIS UDELEŽENCEV –  ki so bili v preteklem obdobju že vpisani v izobraževanje: svojo namero o ponovnem vpisu (novo šolsko leto) potrdijo na spodnjem gumbu: Namero v obliki prijavnice oddate do 21. 8. 2024.

2. VPIS NOVINCEV (prvi vpis v izobraževanje odraslih na Šolskem centru Postojna) v izbran izobraževalni program v izobraževanju odraslih na Šolskem centru Postojna bo potekal od 22. 8. 2024 – 9. 9. 2024.

Za rezervacijo termina vpisa stopite z nami v kontakt.

Na vpis pridete osebno (po predhodnem dogovoru za termin) in s seboj prinesete:

 • original spričevala, ki so zahtevana kot pogoj za vpis;
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčno številko:
 • v primeru spremembe imena ali priimka s seboj prinesete tudi kopijo rojstnega, poročnega lista ali dokazila o spremembi imena oz. priimka.

Ob vpisu pripravimo osebni izobraževalni načrt, ki vključuje podatke o načinu šolanja, obveznostih in predvidenem času zaključka.

Dodatne informacije so vam na voljo v času URADNIH UR:

TOREK in ČETRTEK 12:00 – 13:00

ČETRTEK POPOLDNE (po dogovoru)

Jerneja Sojer Smerdu, univ.dipl.upr.org.

M: 041 418 078

jerneja.sojer-smerdu@scpo.si

Šolski center Postojna – projektna pisarna –  ICST (Izobraževalni center sodobnih tehnologij) / Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna.

Pomembne informacije o izobraževalnih programih dobite v nadaljevanju.

NPK - Nacionalna poklicna kvalifikacija.

»Izobraževanje vzbuja zaupanje. Zaupanje rodi upanje. Upanje ustvarja mir.« – Konfucij

Izobraževanje odraslih na Šolskem centru Postojna je sestavni del izobraževanja Šolskega centra Postojna, ki ga izvajamo v skupinskem organizacijskem izobraževalnem modelu ali v individualni obliki. Vpis je možen skozi celotno šolsko leto oziroma do zapolnitve prostih mest.

Nudimo vam različne izobraževalne programe – FORMALNE in NEFORMALNE oblike izobraževanja.

Formalne oblike izobraževanja:

(Kliknite na spodnje programe za več informacij)

PREDAVANJA / KONZULTACIJE

Formalno izobraževanje poteka skupinsko in individualno. Izvaja se na šoli ali preko spleta – odvisno od števila udeležencev in narave posameznega predmeta oziroma modula (praktični in teoretični predmeti ali moduli). Predavanja izvajamo pretežno v popoldanskem času od 16.00 ure dalje in trajajo štiri šolske ure. Urnik predavanj / konzultacij in izpitnih rokov vedno skušamo čim bolj prilagoditi udeležencem / udeleženkam (na voljo različni termini tekom dneva).

IZPITI

Izpitne obveznosti so razporejene v urniku (načeloma po predavanjih ali konzultacijah), dodatno pa so na voljo tudi izredni izpitni roki (le-teh je še približno 60). Dva pristopa na posamezen izpit sta vključena v šolnino, tretji pristop na posamezen izpit pa znaša 50,00 EUR.

Izpitni roki so navedeni v urniku pri vsakem posameznem programu in jih udeleženci prejmete v začetku šolskega leta. Upoštevamo samo pravočasne roke prijav in odjav na izpite. Rok prijave in odjave na izpite se šteje do 00.00 navedenega / načrtovanega datuma prijave in odjave.

PRIJAVE IN ODJAVE NA IZPITE

Povezava S PRIJAVAMI IN ODJAVAMI na izpite je dostopna samo udeležencem in udeleženkam izobraževanja odraslih na Šolskem centru Postojna.

PRIZNAVANJE

V primeru že predhodno pridobljenih znanj iz posameznega izobraževalnega programa se le-ta lahko priznajo, vendar je potrebno oddati vlogo za priznavanje in predložiti potrebna dokazila (npr. spričevalo, obvestilo o uspehu, potrdilo o opravljenih izpitih, ipd.).

V programu izobraževanja odraslih se lahko izobražujejo:

 • vsi, ki med rednim izobraževanjem niso bili uspešni, želijo pa dokončati šolanje;
 • vsi, ki niso dokončali izobraževanja in želijo opraviti posamezne izpite, zaključne izpite ali poklicno maturo;
 • brezposelni, ki se izobražujejo preko Zavoda za zaposlovanje RS;
 • vsi, ki že imajo določeno formalno izobrazbo in se želijo prekvalificirati.

PLAČILO

Ob vpisu sklenete pogodbo o izobraževanju. V pogodbi je navedena višina vpisnine: 130,00 EUR in šolnine. Višina šolnine je navedena v ceniku izobraževalnih programov po posameznih programih in letnikih. Višina šolnine se ustrezno zniža v primeru predhodno priznanih predmetov.

Možnost plačila je na obroke (do 10 mesečnih obrokov za celotno šolnino z vpisnino) na TRR šole.

Cenik izobraževalnih programov:

Formalno izobraževanje odraslih je lahko organizirano skupinsko ali individualno. Cena je sestavljena iz vpisnine in šolnine. Skupinsko izobraževanje se izvaja za posamezen predmet oziroma modul v primeru, da se nanj prijavi večje število udeležencev, v nasprotnem primeru se poslužujemo individualnega načina izobraževanja.

Vpisnina je enkraten strošek.

Šolsko leto traja od 1. 9. 2024 – 31. 8. 2025

Šolnina za posamezen predmet oziroma modul se vplača v enkratnem znesku oziroma v dogovorjenih mesečnih  obrokih sklenjenih v pogodbi o izobraževanju posameznega udeleženca.

Vpisnina za šolsko leto 2024/25 znaša: 130,00 EUR.

Višina šolnine za šolsko leto 2022/23 je razdeljena po posameznih predmetih in letnikih v spodnji tabeli:

PROGRAMVPISNINAŠOLNINA 1. LETNIKŠOLNINA 2. LETNIKŠOLNINA 3. LETNIKŠOLNINA 4. LETNIKŠOLNINA 5. LETNIK
Strojni tehnik SSI – STR TEH SSI130,00 €1.175,00 €1.385,00 €1.317,00 €1.172,00 €
Strojni tehnik PTI – STR TEH PTI130,00 € / /1.350,00 €1.350,00 €
Tehnik računalništva – TEH RAČ130,00 €1.245,00 €1.275,00 €1.550,00 €1.090,00 € /
Ekonomski tehnik – ET130,00 €1.255,00 €1.475,00 €1.420,00 €1.210,00 €
Predšolska vzgoja (poklicni tečaj) – PV130,00 €1.500,00 € /
Oblikovalec kovin – orodjar (OKO)130,00 €1.378,00 €1.477,00 €1.057,00 €
Avtoserviser (AS)130,00 €1.273,00 €1.318,00 €1.330,00 € /
AktivnostCena v EUR
Tretje in naslednje opravljanje izpita posameznega predmeta50,00 EUR
Medletno priznavanje izpitov30,00 EUR
Nepravočasna odjava od poklicne mature30,00 EUR
Nepristop na zaključni izpit ali poklicno maturo – brez odjavePlačilo polne cene zaključnega izpita ali poklicne mature
Poklicna matura – štirje predmeti180,00 EUR
Poklicna matura – posamezen predmet50,00 EUR
Vrednotenje in priznavanje neformalnih znanj (na vlogo)50,00 EUR
Zaključni izpit  – dva  predmeta120,00 EUR
Zaključni izpit – posamezen predmet (en predmet)75,00 EUR

Neformalne oblike izobraževanja:

Neformalno izobraževanje odraslih izvajamo skupinsko v obliki vodenih tečajev, e-izobraževanj, multimedijskih izobraževanj ipd.


Neformalne oblike izobraževanja:

Neformalno izobraževanje odraslih izvajamo skupinsko v obliki vodenih tečajev, e-izobraževanj, multimedijskih izobraževanj ipd.


Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev 2023–2026 – brezplačen program

Šolski center Postojna je eden izmed partnerjev konzorcija izbranega na javnem razpisu »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2023-20236«, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Projekt izvajamo v letih 2023-2026, kjer je za udeležence na voljo 32-urno usposabljanje mentorjev, ki želijo pridobiti pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu ali s študenti na praktičnem izobraževanju na delu.

V projektu bomo izvajali:

Osnovno usposabljanje za mentorje (A):

Usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju ­– obsega 32-urni program, ki smo ga izvedli v petih terminih s pripravo zaključne naloge.

Teme / vsebine:

 • Podpora mentorja pri izvedbi usposabljanja
 • Komuniciranje in sodelovanja dijaka in mentorja
 • Kako podpreti mladostnika pri učenju na delovnem mestu?
 • Zaključna naloga – predstavitev in zagovor

Pogoji za vključitev v program usposabljanja

osnovno usposabljanje se lahko vključijo zaposleni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Kandidati za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

 • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju ali
 • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

 • najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju

Prijavi se lahko vsak zaposleni posameznik, ki želi pridobiti kompetence in pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu in ima primerno stopnjo izobrazbe.

Svoje zaposlene lahko prijavi podjetje, ki se želi vpisati v register učnih mest, in ki želi svojim zaposlenim omogočiti izpopolnjevanje na področju mentorstva dijakom in študentom v njihovem podjetju.

http://www.usposabljanje-mentorjev.si


Predvideni termini usposabljanja na Šolskem centru Postojna:

Termin osnovnega usposabljanja (A):

V šolskem letu načrtujemo šest izvedb usposabljanj, ki bodo časovno vezane na naslednja terminska obdobja:

1. izvedba: oktober 2024

2. izvedba: november 2024

3. izvedba: januar 2025

4. izvedba: februar 2025

5. izvedba: marec 2025

6. izvedba: april 2025

Več informacij:

Jerneja Sojer Smerdu / jerneja.sojer-smerdu@scpo.si

izobraževanje odraslih Šolski center Postojna

Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev 2021–2023 – brezplačen program

Šolski center Postojna je eden izmed partnerjev konzorcija izbranega na javnem razpisu »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023«, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in s strani Evropskega socialnega sklada.

Projekt izvajamo v letih 2021-2023, kjer je za udeležence na voljo 32-urno usposabljanje mentorjev, ki želijo pridobiti pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu ali s študenti na praktičnem izobraževanju na delu.

Projekt nudi dva sklopa:

Osnovno usposabljanje za mentorje (A):

Usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju ­– obsega 32-urni program, ki smo ga izvedli v petih terminih s pripravo zaključne naloge.

Teme / vsebine:

 • Podpora mentorja pri izvedbi usposabljanja
 • Komuniciranje in sodelovanja dijaka in mentorja
 • Kako podpreti mladostnika pri učenju na delovnem mestu?
 • Zaključna naloga – predstavitev in zagovor

 2. Nadaljnje usposabljanje (B):

Tudi nadaljevalni program poteka v obsegu 32-urnega programa.

Teme / vsebine:

 • Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu
 • Učinkovit mentorski proces
 • Priprava načrta izvajanja vajeništva
 • Kako dijake in vajence pripraviti na vmesni preizkus

Pogoji za vključitev v program usposabljanja

osnovno usposabljanje (A) se lahko vključijo zaposleni, ki še niso bili vključeni v program usposabljanja mentorjev v okviru projekta Usposabljanje mentorjev 2016-2021.

Kandidati za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom se lahko vključijo v usposabljanje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju ali
 • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju

nadaljnje usposabljanje (B) se lahko vključijo:

 • mentorji, ki so že opravili osnovno usposabljanje v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2021–2023 ali pa so se usposabljanja udeležili v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2016-2021, ali
 • mentorji, ki imajo opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.

Prijavi se lahko vsak zaposleni posameznik, ki želi pridobiti kompetence in pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu in ima primerno stopnjo izobrazbe.

Svoje zaposlene lahko prijavi podjetje, ki se želi vpisati v register učnih mest, in ki želi svojim zaposlenim omogočiti izpopolnjevanje na področju mentorstva dijakom in študentom v njihovem podjetju.

http://www.usposabljanje-mentorjev.si


Predvideni termini usposabljanja na Šolskem centru Postojna:

Termin osnovnega usposabljanja (A):

november – december  2022 (zaključeno).

Termin nadaljnjega usposabljanja (B):

marec – april 2023 (zaključeno)

Več informacij:

Jerneja Sojer Smerdu / jerneja.sojer-smerdu@scpo.si

izobraževanje odraslih Šolski center Postojna

Matura in zaključni izpit

Poklicna matura

Obrazec za prijavo na poklicno maturo:

PRIJAVA NA POKLICNO MATURO

– poklicna matura (štirje predmeti): 180,00 €

– posamezni izpit poklicne mature: 50,00 €

Kontakt za poklicno maturo je prof. Kajetana Tornič:  kajetana.tornic@scpo.si

www.ric.si

Koledar poklicne mature 2022/23:

https://www.ric.si/poklicna-matura/koledar-poklicne-mature/

Ob prijavi je potrebno poravnati strošek poklicne mature.

Zaključni izpit

 • zaključni izpit srednja poklicna šola v celoti (SLO in izdelek): 120,00 €
 • posamezni izpit zaključnega izpita (SLO ali izdelek): 75,00 €

Kontakt za zaključni izpit je prof. Teja Tomšič: teja.tomsic@scpo.si

https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/splosne_informacije/

https://www.ric.si/zakljucni_izpiti/koledar_zakljucnega_izpita/

Splošna matura

Kontakt za splošno maturo je prof. Danijela Horvat: danijela.horvat@scpo.si

https://www.ric.si/splosna_matura/maturitetni_koledar/

Ob prijavi je potrebno poravnati strošek splošne mature.

Odlični pogoji za izobraževanje:

 • strokovni in prijazni predavatelji
 • obročno odplačevanje šolnine
 • brezplačno študijsko gradivo in dostop do spletne učilnice
 • možnost izobraževanja na daljavo
 • prilagodljivost urnika in izpitnih rokov


(Število obiskov: 6.110)
Dostopnost