Select Page

Karierna orientacija

1. Nadaljevanje šolanja

  • na višješolskih in visokošolskih zavodih,

GIMNAZIJA:

Z opravljeno splošno maturo lahko dijaki šolanje nadaljujejo na vseh višješolskih in visokošolskih zavodih. V primeru omejitve vpisa se na nekaterih univerzitetnih programih upošteva uspeh pri določenih izbirnih predmetih na maturi. (KLIKNI1)

EKONOMSKI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA:

Dijaki z opravljeno poklicno maturo lahko šolanje nadaljujejo na vseh višješolskih programih ter na večini visokošolskih programov. Z dodatnim maturitetnim predmetom je omogočen vpis še na večino univerzitetnih programov. Natančne informacije so na voljo v Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe in zgibanki Možnosti nadaljnjega študija za ekonomske in strojne tehnik ter tehnike računalništva. (KLIKNI 2)

 

  • na maturitetnem in poklicnem tečaju,

MATURITETNI TEČAJ:

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil a) srednje poklicno, b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje, c) tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. (KLIKNI3)

POKLICNI TEČAJ:

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. (KLIKNI4)


2. Pomembni datumi v prijavno-sprejemnem postopku

na visokošolskih zavodih

Prvi rok

do 18. 3. 2020 prijava
do 15. 4. 2020 sklep o omejitvi vpisa
do 19. 6. 2020 oddaja vloge za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom

26. 6. – 10. 7. 2020

(22. maj 2020 – AG – glasbena umetnost)

preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
7. 7. 2020 rezultati poklicne mature (spomladanski rok)
13. 7. 2020 rezultati splošne mature (spomladanski rok)
do 24. 7. 2020 sklep o rezultatu izbirnega postopka
predvidoma od 27. 7. – 17. 8. 2020 vpis na visokošolske zavode

 

Drugi rok

19. 8. 2020 objava prostih mest
20. – 28. 8. 2020 prijava
do 28. 8. 2020 oddaja vloge za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom
9. – 11. 9. 2020 preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti
8. 9. 2020 rezultati poklicne mature (jesenski rok)
17. 9. 2020 rezultati splošne mature (jesenski rok)
do 24. 9. 2020 sklep o rezultatu izbirnega postopka
24. 9. – 30. 9. 2020 vpis na visokošolske zavode

 

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest

24. 9. 2020 objava podatkov o študijskih programih, kjer bodo razpisali še prosta vpisna mesta
24. – 25. 9. 2020 do 12. Ure prijava
Do 30. 9. 2020 vpis na visokošolske zavode

 

IZPIS : Za študenta, ki se po vpisu v 1. letnik izpiše do 15. 10. 2020, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.

 

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku je na voljo v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

 

na višješolskih zavodih

Prvi rok

do 18. 3. 2020 prijava
do 24. 4. 2020 sklep o omejitvi vpisa
do 15. 6. 2020 obvestilo o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti
7. 7. 2020 rezultati poklicne mature (spomladanski rok)
13. 7. 2020 rezultati splošne mature (spomladanski rok)
17. 7. 2020 prošnja za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami
do 21. 7. 2020 sklep o izidu izbirnega postopka
do 20. 8. 2020 vpis

 

Drugi rok

21. 8. 2020 objava prostih mest
24. – 31. 8. 2020 prijava
do 10. 9. 2020 obvestilo o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti
8. 9. 2020 rezultati poklicne mature (jesenski rok)
17. 9. 2020 rezultati splošne mature (jesenski rok)
do 23. 9. 2020 sklep o izidu izbirnega postopka
do 1. 10. 2020 vpis

 

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku je na voljo v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje


3. Pomembni spletni naslovi 

Pomembni spletni naslovi (Seznam)

RAZPIS IN PRIJAVA ZA VPIS V VISOKOŠOLSKE PROGRAME

Portal eVŠ   (portal.evs.gov.si)

RAZPIS IN PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJEŠOLSKE STROKOVNE PROGRAME

Višja prijavno informacijska služba  (vps.vss-ce.com/VPS/)

 

UNIVERZE

Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Univerza v Novi Gorici

PRIJAVNO-INFORMACIJSKE SLUŽBE

Višješolska prijavna služba
Visokošolska prijavno-informacijska služba Ljubljana – Prijavno-sprejemni postopek
Visokošolska prijavno-informacijska služba Maribor
Visokošolska prijavno-informacijska služba na Primorskem
Visokošolska prijavno-informacijska služba Nova Gorica – VPIS 

KARIERNI CENTRI

Karierni center Univerze v Ljubljani
Karierni center Univerze na Primorskem
Karierni center Univerze v Mariboru
Karierni center Univerze v Novi Gorici

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE

Študentska organizacija Slovenije
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (ŠOU)
Študentska organizacija univerze v Mariboru (ŠOUM)
Študentska organizacija univerze na Primorskem (ŠOUP)

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

Podpora študentom s posebnimi potrebami
Pridobitev statusa v sprejemnem postopku
Društvo študentov invalidov Slovenije

SAMOSPOZNAVANJE

Zavod RS za zaposlovanje
E-priročnik “Spleti svojo kariero”

OPISI POKLICEV

Karierno središče

TRG DELA

Zavod RS za zaposlovanje
Zaposlitveni portal
Delova točka za bodoče študente
Statistični urad RS
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Mojedelo.com

ŠTIPENDIJE

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
RRA Notranjsko-kraške regije

ŠTUDENTSKI DOMOVI

Študentski dom Ljubljana
Študentski domovi univerze v Mariboru
Študentski dom Koper
Študentski dom Nova Gorica

PUBLIKACIJE

Nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev
Napovednik zaposlovanja
Od pripravništva do upokojitve
Vodniki po dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih ter ostale informacije o študiju Univerze v Ljubljani 

IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLITEV V TUJINI

Center RS za mobilnost in evropske programe
Erasmus
PLOTEUS (a Portal on Learning Opportunities Throughout Europe)
Dream fundation
Eures (The European Job Mobility Portal)
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Portal znanja
Eurydice Slovenija
Zavod študentska svetovalnica

DRUGO

Dijaški net
Mesto mladih
Moja izbira
MOVIT Zavod za razvoj in mobilnost mladih
Informativa
VOLUNTARIAT –  Zavod za mednarodno prostovoljno delo SCI Slovenija
EUROPASS
NPK – sistem potrjevanja in preverjanja neformalno pridobljenega znanja
Zavod študentska svetovalnica
praksa.org