Select Page

V projekt smo vključili dijake srednje strokovnega, srednjega poklicnega in poklicno tehniškega izobraževanja.

Po programih smo vključili:

– devet dijakov triletnih programov (avtoserviser in oblikovalec kovin – orodjar),

– deset dijakov strojni tehnik,

– šest dijakov tehnik računalništva,

– devet dijakov ekonomski tehnik in

– dva dijaka strojni tehnik (pti).

Namen projekta je bil dvojni:

  1. z mobilnostjo in opravljanjem praktičnega usposabljanja v tujini, smo dijakom želeli omogočiti pridobivanje in razvoj poklicnih ter splošnih kompetenc;
  2. nadaljevati z vzpostavljanjem mreže partnerjev v tujini, razvijati praktično usposabljanje naših dijakov v tujini ter tujih dijakov v našem okolju.

Na področju poklicnih kompetenc smo izpolnili naslednje cilje:

  1. skupina – strojni tehnik

– rokovati se z ustrezno opremo in materiali (aktivnost: uporaba delovne opreme, strojev in pripomočkov dela, izbira ustreznih obdelovancev in tehnike obdelave – material),

– samostojno voditi ustrezno tehniško dokumentacijo (aktivnost: priprava popisa uporabe delovnih sredstev in predmetov dela ter uporabe predpisov varnosti in zdravja pri delu ter izris tehničnih risb),

– samostojno delo na ročno obdelovalnih strojih (aktivnost: opravljanje dela po naročilu nadrejenega v procesu proizvodnje),

– spoznati postopek procesa zapisa programa in prenosa operacije na CNC stroj ter osnovna dela na CNC stroju ( aktivnost: seznanitev z zapisom programa in postopkom generiranja G kode, priprava in vpenjanje obdelovanca, izvedba meritev in s pomočjo ustrezna izbira in

zamenjava orodja itd.);

  1. skupina

– samostojno izvesti ustrezno pripravo dela (aktivnost: priprava delovnega mesta in vzdrževanje le-tega) in

– vodenje ustrezne tehniške dokumentacije (aktivnost: priprava tehničnega dnevnika in tehničnih risb);

  1. a) oblikovalec kovin – orodjar

– samostojno delo na klasičnih obdelovalnih strojih (aktivnost: izdelava kovinske košare za shranjevanje, delo na stružnici – struženje “puš”),

– s pomočjo mentorja opravljati delo na računalniško vodenih strojih (aktivnost: struženje na računalniško vodenem pet-osnim CNC strojem),

– samostojno struženje in frezanje – ročno; s pomočjo mentorja tudi računalniško (aktivnost: izdelava posameznih maloštevilčnih kosov na

CNC s postopkom struženja in frezanja),

– samostojna kontrola dela z izvedenimi meritvami, ustrezno kontrolo in beleženjem (aktivnost: uporaba kotomerja za opravljanje meritev in

bleženje izmerjenega po opravljeni seriji izdelkov);

  1. b) avtoserviser

– samostojno izvajati enostavne servise (aktivnost: zamenjava olja, filtrov, preverjanje zavor, zamenjava diskov, itd.),

– s pomočjo mentorja uporabiti računalniško opremo in diagnosticirati napake na vozilu (aktivnost: preverjanje stanja motornega vozila ob

rednem servisu in odkrivanje napak ob izrednih obiskih strank),

– s pomočjo mentorja poiskati ustrezne napake na električnih sistemih v vozilu in jih odpraviti (aktivnost: ugotavljanje in odkrivanje slabih

kontaktov ter odprava le-teh),

– samostojno ugotoviti napake na podvozju vozila in jih odpraviti (aktivnost: pregled podvozja osebnih vozil na avto dvigalu);

  1. skupina – ekonomski tehnik

– spoznati organizacijo in način vodenja poslovne dokumentacije (aktivnost: predstavitev dejavnosti podjetja in način dela) ,

– samostojno evidentiranje prejete in oddane dokumentacije ter ustrezno arhiviranje (aktivnost: dnevno vodenje evidenc, vpisovanje podatkov,

knjiženje računov in kontrola postavk),

– priprava obračunov (aktivnost: tedenski obračun po strokoškovnih mestih in inventura);

  1. skupina – tehnik računalništva

– ugotoviti in odpraviti napake na strojni opremi (aktivnost: pregled delovanja opreme, popis ugotovljenega ter odprava),

– priprava podatkov za spletno stran (aktivnost: izdelava spletne strani po željah naročnika),

– namestiti strojno in protivirusno opremo,

– enostavno samostojno programiranje (aktivnost: programiranje Java CC+).

V času trajanja projekta smo bili tudi gostiteljska organizacija za dijake naših partnerjev. Praktično usposabljanje so dijaki iz tujine v večjem

delu opravljali v podjetjih (Kolektor ATP d. o. o., Imas d. o. o. in DAPZ d. o. o.), saj šola za kakovostno praktično usposabljanje nima ustreznih tehnologij, manjši del pa so opravljali v šoli.

Dijaki o praksi in izkušnji


(Število obiskov: 44)
Dostopnost