Select Page

Krepitev kompetenc podjetnosti na šoli že nekaj let poteka tudi znotraj karierne orientacije.

Dijaki tretjih letnikov gimnazije med urami karierne orientacije izpolnjujejo vprašalnike in delovne liste na temo ugotavljanja   lastnih interesov in želja, močnih in šibkih področij, vrednot, kompetenc in različnih osebnostnih lastnosti. S tem krepijo kompetenco samozavedanja in samoučinkovitosti. Kompetenco vključevanje virov razvijajo tudi tako, da  na podlagi informacij, dobljenih pri urah karierne orientacije (predlagane spletne strani), poiščejo različne informacije na spletu in svoje kompetence preverijo z izpolnjevanjem vprašalnika z različnimi vprašanji  na to temo. Izpolnjeni vprašalniki in delovni listi so sestavni del  Karierne mape dijaka.

 V šolskem letu 2021-22 smo že omenjenim aktivnostim dodali projekt  »Senčenje na delovnem mestu«. Sam Izraz »senčenje« (angleško Job Shadowing) pomeni, da ima zaposleni, ki izvaja svoje običajne delovne aktivnosti, za hrbtom opazovalca, ki »meče senco« na zaposlenega. Senčenje  na delovnem mestu predstavlja učno izkušnjo, ki dijakom omogoča spoznavanje poklicev in delovnih mest, ki jih zanimajo. Dijakom nudi vpogled v širok nabor del in nalog, ki izhajajo iz delovnega mesta, ki ga opazujejo in stik s strokovnjaki na posameznem delovnem mestu. Dijaki pri tem razvijajo več podjetnostnih kompetenc, predvsem izkustveno učenje. Izkušnja pripomore k bolj kompetentnem odločanju o bodočem študiju in poklicu in h krepitvi kariernih kompetenc nasploh.

Večina dijakov iz 3. A in 3. B razreda je za en dan obiskala delovno mesto, ki ga je želela spoznati. Nekateri dijaki so obiskali dva delovna mesta, nekateri pa bodo to opravili v septembru 2022. Dijaki so senčenje opravljali v različnih organizacijah, podjetjih, ustanovah in pri zasebnikih, pri čemer so povsod imeli na voljo mentorja. Del Karierne mape je tako postalo tudi motivacijsko pismo in poročilo o delu po končanem senčenju.

Projekt »Senčenje na delovnem mestu« poteka  v sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko Ajdovščina in ob finančni podpori Občine Postojna.

Marija Pirih, univ. dipl. psih.
Svetovalna služba


(Število obiskov: 82)
Dostopnost