Select Page

Generalna skupščina Združenih narodov je tretji četrtek v novembru v vsakem letu razglasila za svetovni dan filozofije, k obeleževanju katerega vsako leto posebej pod drugim naslovom vabi UNESCO. V sodelovanju z Nacionalno komisijo za UNESCO in Slovenskim filozofskim društvom v Sloveniji obeležujemo UNESCO-v svetovni dan filozofije od leta 2005.

»Filozofija je uvrščena med najpomembnejše prioritete UNESCA v okviru razvijanja dialoga med civilizacijami, kulture miru ter promocije človekovih pravic. UNESCO poudarja pomen, ki ga ima filozofija kot najbolj univerzalna veda vseh časov in prostorov. Hkrati pa opozarja na pomen praktično usmerjenih filozofskih študijev v razmerju z globalnimi problemi današnjega sveta, upošteva nujnost filozofsko premišljenih konceptov, refleksije in analize v temeljih vseh UNESCOVIH programov in, ne nazadnje, poudarja pomen promocije poučevanja filozofije v šolah. UNESCOVA podpora razvoju filozofije se še posebej odraža tudi na interdisciplinarnih področjih, saj si UNESCO zelo prizadeva prispevati k zmožnosti predvidevanja prihodnosti in k razvijanju etik posameznih področij znanosti.« (Kaj je dan filozofije. Dostopno na: http://www.danfilozofije.net/domov/kaj-je-dan-filozofije, 9. 9. 2020)


Letošnji dan filozofije, katerega tema je UMETNA INTELIGENCA: življenje v času robotov in transhumanizma, obeležujemo
v četrtek, 19. novembra 2020.

Osrednja prireditev ob letošnjem svetovnem dnevu filozofije bo zaradi zdravstvenih razmer, povezanih s širjenjem virusa SARS-CoV-2, potekala temi primerno v spletnem okolju. Dogodek boste lahko v živo spremljali na spletni strani dneva filozofije (danfilozofije.net) ter na Facebook profilih Slovenskega filozofskega društvaDruštva za razvoj humanistike – Zofijinih ljubimcev in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

Na Gimnaziji Ilirska Bistrica bomo tudi letos obeležili svetovni dan filozofije, in sicer bodo dijaki 3. in 4. letnika gimnazije izdelali likovne, besedne in druge stvaritve (plakate, risbe, fotografije, krajše eseje, pesmi itd.), ki bodo izražale njihove lastne razmisleke o umetni inteligenci in življenju v času robotov in transhumanizma. Plakate in zapise o umetni inteligenci bomo razstavili na panojih po šoli in pripravili video posnetek, ki bo predstavil izdelke dijakov. S to gesto želimo z »ljubeznijo do modrosti« vstopiti v zavest dijakov in zaposlenih naše šole. V ozadju naše želje je cilj slediti priporočilu oziroma vabilu UNESCA ter širiti zavest o prisotnosti in pomembnosti filozofije v naši družbi. Hkrati pa želimo spodbuditi refleksijo o sodobni tehnologiji, ki nezadržno spreminja naša življenja in vsakdan tako na ravni posameznika kot na ravni družbe kot celote.

Iztočnice za razmislek pri pripravi likovnih, besednih in drugih stvaritev dobite v besedilu, ki je dostopno na sledeči spletni povezavi: http://ilb-scpo.splet.arnes.si/files/2020/09/UNESCOv-Dan-filozofije-2020.pdf

Facebook dogodek SVETOVNI DAN FILOZOFIJE 2020: https://www.facebook.com/events/776777489838835?active_tab=about

Tako smo obeležili UNESCO-v dan prijateljstva do modrosti 2019

Gorazd Brne, prof. fil. in prof. soc.


(Število obiskov: 29)
Dostopnost