Select Page

Razpisna dokumentacija za izgradnjo prizidka ŠCPO

1. Razpisna dokumentacija

Besedilo razpisa (.doc)

 

2. Popisi del:

pzi-elektro2-jr.xls

pzi-go2-jr.xls

pzi-strojne2-jr.xls

pzi-zunanja2-jr.xls

 

3. Projektna dokumentacija

Arhitekturna PZI

Detajl 1

Detajl 2

Detajl 3

Detajl 4

Detajl 5

Detajl 6

Detajl 7

Detajl 8

Detajl 9

Detajl 10

Elaborat gospodarjenja z odpadki

List 1

List 2

List 3

List 4

List 5

List 6 in 7

List 8

List 9

List 10

List 11

List 13

List 13

Sheme 1

Sheme 2

Sheme 3

Sheme 4

Sheme 5

Sheme 6

Sheme 7

Sheme 8

Sheme 9

Sheme 10

Sheme 11

Tehnična arhitektura Pzi

 

Elektro instalacije

Shema NN razvod

Shema-R-MIC

Shema-R-D1

Shema-R-D2

Shema-R-MER

Shema-R-DU

Shema regulacije razsvetljave učilnic

Shema KV

Shema NJP

Shema VR

Shema multimedija

Tloris PP razsvetljava

Tloris PP moč in šibkotočne

Tloris PP požar

Tloris temeljev strelovod

Tloris strehe strelovod

Fasada SV strelovod

Fasada SZ strelovod

Fasada JV strelovod

Shema IP

TP 07 16 MIC Postojna PZI

 

Hrup in gradbena fizika

EGF

Hrup

IELS

IZPH

Pures

 

Požar

Požar (.doc)

Požar situacija, šola – pgd S-model

Požar šola, PGD MIC2007

 

Strojne instalacije PZI

Hlajenje MIC 26-5-1

Hlajenje MIC 26-5-2

Izjave

Komprimiran zrak 1

Komprimiran zrak 2

MIC Postojna – tehn STR

Ogrevanje 1

Ogrevanje 2

Prezrac. 1

Prezrac. 2

Prezrac. 3f

Shema hidranti vodovod

Shema kompr zrak

Shema ogr

Shema voda

Situacija vodovod

Voda 1

Voda 2

 

Zunanja ureditev PZI

Pregledna

Geodetska situacija

Gradbena situacija

Zakoličbena situacija

Višinska situacija

Prometna situacija

Situacija kanalizacije

Zbirna karta

Prečni p2 pp6

Prečni p3

Prečni p4

Prečni p5

Karakteristični profil

Vzdolžni profil kanal F1

Vzdolžni profil kanal M1

Vzdolžni profil kanal M1-3

Betonski robnik

Poliestrski jašek 1

Poliestrski jašek 2

Poliestrski požiralnik

Poliestrski peskolov

Detajl A

Detajl položitve ceni

Betonske stopnice

Lovilec 1

PGD načrt OK

Separator

Tehnično ZU PZI


(Število obiskov: 43)
Dostopnost