Select Page

Prostovoljsko delo

Kaj je prostovoljsko delo?

Prostovoljsko delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja posameznica oz. posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist (Etični kodeks organiziranega prostovoljstva).

Prostovoljsko delo je brezplačno zagotavljanje pomoči prostovoljcev otrokom ali odraslim, ki imajo različne potrebe in težave. In vendar je tudi veliko več. Je delo z ljudmi, za ljudi in zase.

Ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in napredku družbe.

Zakaj postati prostovoljec?

Ker:drugim nudiš pomoč in podporo,

prispevaš k izboljšanju položaja marginaliziranih skupin,

spoznavaš nove ljudi,

se družiš z ljudmi,

kakovostno uporabiš prosti čas,

spoznavaš in razvijaš samega sebe,

gradiš lastni sistem vrednot,

pomagaš sebi,

pridobivaš nova znanja in izkušnje,

preverjaš lastne sposobnosti, spretnosti in znanja …

Kakšno prostovoljsko delo lahko opravljaš?

S predšolskimi otroki se prostovoljci v vrtcu igrajo, jih spremljajo na sprehodih, z njimi prepevajo …, v knjižnici pa jim berejo pravljice.

Osnovnošolcem prostovoljci nudijo učno pomoč v prostorih osnovne šole ali druge ustanove, z njimi preživljajo prosti čas in sodelujejo pri dejavnostih v podaljšanem bivanju.

Srednješolcem nižjih letnikov prostovoljci pomagajo pri učenju določenega predmeta.

Otroke iz družin, ki živijo v neugodnih okoliščinah, prostovoljci obiskujejo na domu, se z njimi družijo v prostem času in jim pomagajo pri učenju.

Pomoč starejšim poteka kot družabništvo v domu starejših občanov, na domu pa jim poleg družabništva lahko pomagajo pri vsakodnevnih opravilih.

Prostovoljci vodijo ali sodelujejo pri izvedbi  računalniškega tečaja za upokojence v okviru medgeneracijskega projekta  Simbioza.

Različne oblike prostovoljskega dela v tujini, ki ga organizira »Voluntariat – SCI Slovenija, ki  skozi mednarodne prostovoljske projekte promovira ideje družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti.

Trenutno imamo za prostovoljsko delo navezane stike s spodaj navedenimi ustanovami. ( KLIKNI_11)

Prostovoljci lahko tudi sami predlagate, kje bi želeli delati. Dogovore po vaši želji organizira šolska svetovalna služba. Kdaj in kako pogosto opravljate prostovoljno delo, se dogovorite z mentorji posameznih ustanov.

Kdo prostovoljcem nudi mentorstvo?

Dijaki prostovoljci se za pomoč in nasvete lahko obrnejo na šolski svetovalki Marijo Pirih in Tejo Tomšič ter mentorje v posamezni ustanovi. Znanje in spretnosti za prostovoljsko delo dijaki pridobivajo tudi na delavnicah za prostovoljce, ki jih izvaja Slovenska filantropija.

Prostovoljci o lastnih razlogih za prostovoljsko delo

Pomagam drugim.

Preko pomoči drugim imam občutek, da prispevam svetu nekaj dobrega.

Učim se reševanja problemov.

Ko dajem, tudi dobim.

Dobro se počutim. Zadovoljen sem, ker delam nekaj koristnega.


(Število obiskov: 282)
Dostopnost