Select Page

Projekt: Z mobilnostjo do znanj in spoznanj

Blog dijakov

Vtisi in foto utrinki dijakov

Rezultati mobilnosti

Rezultati projekta

OPIS PROJEKTA IN CILJI

V projektu smo prijavili mobilnost dijakov poklicne šole, dijakov ki bodo zaključili s šolanjem v tehničnih programih (strojni tehnik ali strojni tehnik pti), učiteljev in strokovnjakov iz podjetji. Pred samo prijavo projekta smo povabili k sodelovanju podjetja v katerih dijaki naše strojne šole opravljajo PUD. Odzvali so se: Kovinoplastika Lož d. d., Kolektor orodjarna d. o. o. in Ydria Motors d. o. o.

Dijaki programov avtoserviser in oblikovalec kovin – orodjar bodo v tem šolskem letu prvič vključeni v mobilnost. Mobilnost dijakov bo potekala na finskem. Prakso bodo opravljali v učnih delavnicah šole – pod vodstvom mentorjev. Poleg praktičnega usposabljanja bodo dijaki deležni še razvoja na področju jezikovnih, socialnih in kulturnih kompetenc

V okviru istega projekta bodo izvedene mobilnosti učiteljev in mentorjev iz podjetji z namenom spoznati finski izobraževalni sistem, način poučevanja, obiskati učne delavnice in spoznati mednarodni okvir delovanja mobilnosti dijakov. Ključni cilj tovrstnega povezovanja in sodelovanja pa je vzpostavitev trajnega in kakovostnega sodelovanja.

V okviru projekta Erasmus+ smo letos dodali nov kamenček v mednarodnih vsebinah in na opravljanje štiritedenske prakse prvič poslali dijake poklicnih šol.

Prakso na Finskem trenutno opravljata dijaka programa avtoserviser (Žiga in Benjamin) in dijaka programa oblikovalec kovin – orodjar (Amon David in Andraž).

O praksi, življenju in doživetjih si lahko preberete na njihovem bloguhttp://finska2015.blogspot.fi


(Število obiskov: 22)
Dostopnost