Select Page

Predšolska

PREDMETNIK      
Obvezni moduli (predmeti) Izbirni moduli[1] Odprti kurikul[2] Praktično usposabljanje[3]
Komunikacijske veščine Narava in družba za otroke Kodeks vzgojitelja

Praktično usposabljanje pri delodajalcu – v vrtcu

 

Predšolska pedagogika[4] Šport skozi igro
Razvojna psihologija Glasbeno izražanje
Varnost in zdravje v vrtcu Likovno izražanje
Kurikulum oddelka v vrtcu Plesno izražanje
Likovno, glasbeno in plesno izražanje

 

Izobraževanje zaključite s poklicno maturo iz:
a) Obvezni del

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

b) Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

V kolikor ste predhodno opravljali že opravili poklicno maturo oz. splošno maturo, se posamezne predmete (slovenščina in tuj jezik/matematika lahko prizna).

[1] Izmed navedenih modulov si izberete enega, vendar si izvajalec pridržuje pravico, da v primeru manjšega interesa za izbrani modul, le-tega ne izvaja.

[2] Obvezen modul, vključuje vsebine, ki jih delodajalci prepoznavajo kot potrebne v procesu dela.

[3] Z vrtci imamo podpisane pogodbe o zagotavljanju praktičnega usposabljanja, v kolikor pa si želite prakso opravljati v vrtcu s katerim nimamo podpisane pogodbe, je le-to mogoče urediti.

[4] Moduli obarvano rdeče, tvorijo 2. izpitno enoto na poklicni maturi.


(Število obiskov: 1.369)
Dostopnost