Select Page

PREDŠOLSKA VZGOJA

Šolski center Postojna poleg ostalih izobraževalnih programov nudi tudi izobraževalni program Predšolske vzgoje. Poleg rednega programa, ki ga v šolskem letu 2022/23 izvajamo prvo leto, naša šola v okviru Izobraževanja odraslih že od leta 2012 izvaja poklicni tečaj s tega strokovnega področja.

V šolskem letu 2023/24 bo za novince rednega programa Predšolske vzgoje na voljo 28 vpisnih mest.

Predšolska vzgoja je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijakinjam in dijakom nudi široko splošno znanje in poglobljeno razumevanje strokovnih vsebin, kar je odlična popotnica bodisi za opravljanje poklica pomočnika vzgojitelja oziroma vzgojiteljice predšolskih otrok bodisi za nadaljevanje izobraževalne poti na visokošolski ali univerzitetni ravni.

Poleg splošnoizobraževalnih predmetov in obveznih strokovnih modulov izvajamo tudi vsebine t. i. odprtega kurikula. Prednost našega programa je v tem, da so te vsebine aktualne in odsevajo trenutne potrebe na področju predšolske vzgoje. Dijakinje in dijaki se tako srečajo z gozdno pedagogiko in drugimi vzgojnimi koncepti (Montessori, Waldorfska …), ki so v zadnjem času vse bolj priljubljeni; spoznavamo pomen in načine učenja tujih jezikov v najzgodnejšem obdobju; razvijamo svoje digitalne spretnosti in vse to nadgrajujemo s praktičnim delom v vrtcih.

Tudi interesne dejavnosti so kot del programa prilagojene posebnostim stroke. V višjih letnikih pa dijakinje in dijaki svoja praktična znanja preizkušajo tudi izven meja Slovenije – na praksi v tujini v okviru projekta Erasmus+. V primeru, da se za možnost prakse v tujini ne odločijo, v vrtcih bliže doma v 4 letih šolanja opravijo skupaj kar 10 tednov praktičnega usposabljanja v vrtcih.

Na tem programu bodo prišli na svoj račun vsi tisti, ki:

  • so ustvarjalni,
  • čutijo povezanost in ljubezen do dela z otroki v predšolskem obdobju,
  • bi radi svojo energijo in delovanje usmerili v vzgojo in bogatenje vsakdana naših najmlajših.

Z vrtci tesno sodelujemo pri načrtovanju vsebin, tudi drugi javni zavodi in institucije v regiji so odločno in soglasno podpirajo izvajanje programa, za kar smo jim zelo hvaležni. Povezovanje z lokalno skupnostjo in vrtci bomo ohranili tudi v bodoče, saj le tako lahko dijakinje in dijake ustrezno usposobimo za kakovostno opravljanje poklica oziroma za nadaljnji študij.


Udeležili smo se Vzgojiteljade, srečanja vzgojiteljskih šol Slovenije

Dijakinje in dijaki programa Predšolska vzgoja smo se se v četrtek, 20. oktobra 2022, s svojimi mentorjicami in mentroji udeležili Vzgojiteljade, srečanja vzgojiteljskih šol Slovenije, ki je letos pod sloganom Mostovi – Od mene k tebi potekala na III. Gimnaziji v Mariboru.

V okviru srečanja smo aktivno sodelovali na različnih delavnicah, kot so Jezikovni kotiček, Umetniški kotiček, Plesni kotiček, Matematični kotiček, Naravoslovni kotiček, Angleški kotiček, Pravljični kotiček in Gibalni kotiček. Na zaključni prireditvi smo rezultate dela po delavnicah tudi predstavili.

Utrinke s srečanja vzgojiteljskih šol Slovenije in delavnic, ki so potekale v okviru srečanja, si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Galerija slik

Dijakinje in dijaki 1. V


(Število obiskov: 4.285)
Dostopnost