Select Page

Ekonomska PT

PREDMETNIK      
Obvezni moduli (predmeti) Izbirni moduli[1] (predmeti) Odprti kurikul[2] Praktično usposabljanje
Poslovanje podjetji s projekti Finančno poslovanje Aktualne gospodarske teme

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

 

Ekonomika Materialno knjigovodstvo Poslovni bonton Praktično usposabljanje v šoli
Delovanje gospodarstva Komercialno poslovanje Finančni trgi
Bančno poslovanje Poslovno komuniciranje
Finančno knjigovodstvo Turistične destinacije in animacije

 

Izobraževanje zaključite s poklicno maturo iz:
a) Obvezni del

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva

b) Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

V kolikor ste predhodno opravljali že opravili poklicno maturo oz. splošno maturo, se posamezne predmete (slovenščina in tuj jezik/matematika lahko prizna).

[1] Izmed prvih treh modulov izberete enega in izmed drugih dveh enega. V kolikor je premalo prijavljenih za posamezen modul, si pridržujemo pravico do izvajanja le modula za katerega je dovolj prijavljenih.

[2] V delu odprtega kurikula se obvezno izvaja modul Aktualne gospodarske teme, v obsegu 38 ur pa si izberete enega ali dva modula iz seznama. Pridržujemo si pravico do izvajanja modula/modulov za katerega/katere je zadostno število prijavljenih.


(Število obiskov: 310)
Dostopnost