Select Page

Navodila za uporabo računalnikov

NAVODILA ZA UPORABO RAČUNALNIKOV V RAČUNALNIŠKIH UČILNICAH ŠC POSTOJNA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Na ŠC Postojna deluje en izmed naprednejših računalniških omrežij v Sloveniji. Uporabnik dijak/dijakinja dobi svoje uporabniško ime in geslo. Nov dijak ju dobi v tajništvu ŠC Postojna oziroma pri uri računalništva. Prijava v računalnik je domenskega tipa, kar pomeni, da lahko dijak do svojih nastavitev in datotek v svojem profilu dostopa iz vsakega računalnika v kateri koli učilnici na ŠC Postojna (ni važno kam se usedete – vaša vsebina dokumentov, namizja,… bo vedno enaka).


Uporabniško ime se aktivira, ko uporabnik podpiše in vrne pristopno izjavo.

                                                                                                                                              
Pravica do uporabe uporabniškega imena in gesla velja do konca šolanja na ŠC Postojna, oziroma do suma zlorabe, skupinske zamenjave vseh gesel na zahtevo vodstva šole.

Uporabniškega imena in gesla NE ZAUPAJTE NIKOMUR, NIKOLI!

Na lokalni disk računalnika (C: ) ne smete shranjevati nobenih datotek. Velja omeniti, da se vsak korak na računalniku zabeleži v log datoteki, ki je opremljena tudi z vašim uporabniškim imenom. V kolikor bomo ugotovili, da je početje na računalniku ni bilo v skladu s pravili, bomo ustrezno ukrepali proti lastniku uporabniškega imena.


Za shranjevanje lahko uporabljate katerokoli oblačno shrambo. Svetujemo, da ne shranjujte vsebin med »moje dokumente«, saj jih na drugem računalniku ne boste videli.. Ravno tako redno kopirajte svoje podatke še na drugi medij, npr. USB ključek, ker se v kritičnem primeru (zloraba, izpadi sistema..) lahko nenamenoma izbrišejo, zanje pa v takšnem primeru nihče ne odgovarja, razen lastnika, kateri si je sam dolžen skrbeti za kopije

Za shranjevanje šolskih vsebin imate na voljo mape na mrežnih diskih, in sicer na lokacijah, ki vam jih določi profesor. Te so dostopne z vsakega računalnika (z uporabo vašega uporabniškega imena). Velikost je omejena, zato skrbite, da ne boste zasedali prostora po nepotrebnem, ravno tako ne puščajte pomembnih datotek (razen oddaja nalog v profesorjevo določeno mapo), saj zanje ni mogoče odgovarjati, v kritičnem primeru (preobremenitev, zloraba…) pa jih lahko administrator – skrbnik sistema brez opozorila zbriše.

Okuževanje računalniške opreme z virusi ipd. in vsi postopki, ki so namenjeni škodovanju delovanja računalniškega sistema na ŠC Postojna so izrecno prepovedani. Nepridiprave lahko izsledimo in proti njim ustrezno ukrepamo.

Prijava napak:


Napako ali težavo ažurno prijavite skrbniku računalniškega sistema SCPO osebno ali preko profesorja.

O VARNOSTI IN PRAVILIH OBNAŠANJA

Uporabniško ime (»račun«) je samo vaše, zato ga ne posojajte in geslo skrbno shranite in varujte. Če nekdo izve vaše geslo, lahko v vašem imenu in na vašo odgovornost počne nedovoljene stvari. Za vaš račun ste odgovorni samo vi.

Ne omogočajte dostopa do vašega uporabniškega imena tretjim osebam. To npr. pomeni tudi to, da preko vašega uporabniškega imena na Internet dostopa prijatelj.

Prav tako ni dopustno, da sami poskušate pridobiti dostop do drugega uporabniškega imena. Dostop do podatkov, ki so last drugih uporabnikov je strogo prepovedan in kazniv.

Uporabnik bo uporabljal računalniški sistem SCPO le v izobraževalne namene oziroma v okviru dejavnosti, dogovorjenih s svojim neposrednim profesorjem.

Oglaševanje po elektronski pošti ali na spletnih straneh ni dovoljeno. Uporabnik ne bo kršil avtorskih pravic v skladu s 159. členom Kazenskega zakona Republike Slovenije (Ur.l. RS 63/94) – računalnika ali omrežja ne bo uporabljal za prenos ali kopiranje nelegalnih kopij programov. Ravno tako uporabnik ne bo nikdar uporabljal žaljivih ali kako drugače neprimernih izrazov pri vseh oblikah računalniške komunikacije (e-mail, talk, IRC, news ipd.).

Prepovedano je ugašanje računalnikov na nepravilen način (fizični izklop električnega napajanja…), ter bilo kakršnokoli fizično poseganje v strojno opremo. Uporabnik bo moral v primeru poškodovanja opreme škodo poravnati!

Poskrbite,  da  bo  naslednji  uporabnik  našel  računalnik  v  takem stanju, kot bi si ga želeli dobiti vi. V primeru težav, opozorite nanje skrbnika.

Vsak uporabnik je dolžan ob prevzemu računalnika javiti morebitno napako, poškodbo računalnika, monitorja, ostale opreme profesorju pred ali med delom! V nasprotnem primeru se šteje, da je za napako kriv sam.

Ne brskajte po tujih datotekah na računalniku in diskih. Vse kar je za vas zanimivo je ponujeno z ikonami na namizju in v programskih skupinah. Ne spreminjajte nastavitev programov,  tudi če vam niso všeč – morda vaše nastavitve ne bodo všeč naslednjemu uporabniku.  Skrbnikom pa take spremembe povzročajo preglavice.

Uporabljajte le programe, ki so nameščeni na računalniku. Prepovedano je nameščati kakršnekoli  dodatne  programe.  V  primeru,  da  imate  na  razpolago  program,  ki  je nepogrešljiv za rešitev vašega problema, se pogovorite s skrbnikom. Če je program nepogrešljiv tudi za druge, ga lahko profesorji namestijo, a le s soglasjem upravnikom računalniškega sistema.

Najstrožje je prepovedano vdiranje v druge računalnike ali izvajanje programov, ki so namenjeni onemogočanju računalnikov.

Dostop do računalnikov je kontroliran z uporabniškim imenom in osebnim geslom. To ni izziv razdiralcem zaščit. Ne preizkušajte svoje domišljije s triki za vdor v računalnik. Raje rešujte križanke, izziv je večji. Rešena križanka vam bo v ponos, razdrt računalnik pa bo izključen iz uporabe.

Vse vaše prijave, delovanje na računalniku se evidentira (logira)  in sledi. Vsak nepooblaščen vdor in "hekanje" je viden v logu, skupaj z uporabniškim imenom dijaka. Dijak, čigar uporabniško ime je bilo uporabljeno za tako početje, bo sankcioniran v skladu s pravili šole in uradno veljavnimi zakoni RS. Ravno zato je NUJNO, da se zaradi zlorab po končanem delu ODJAVITE iz računalnika!

Ravno tako se bo storilca lahko poiskalo po pregledu log datotek na računalnikih, strežnikih.

Sankcije za kršitve se določajo na individualni osnovi, za vsako kršitev posebej. Za blažje kršitve je to lahko razgovor z administratorji, vodstvom šole, začasen odvzem uporabniškega imena, ter drugi vzgojni ukrepi. Težje kršitve pa bodo obravnavane tudi s strani vodstva šole. V primeru kaznivega dejanja bo vodstvo šole v največji možni meri sodelovalo z organi pregona – policijo.

V primeru kršitve teh pravil bo upravljalec računalniškega sistema blokiral ali razveljavil uporabniško ime.

Skrbnik računalnika oz. upravljavec računalniškega sistema lahko pregleda vsebino datotek uporabnika, če obstaja sum o kršenju predpisov. Pregled se lahko opravi tudi na zahtevo profesorja ali vodstva šole.

Do nenamernega vpogleda v datoteke lahko pride tudi med postopki sistemske administracije npr. med arhiviranjem podatkov.

Uporabniki bodo sami poskušali pozitivno vplivati na svoje kolege glede upoštevanja pravil uporabe računalniške opreme za dijake/študente.

Če kršitev spodnjih pravil dijaki/študentje sami javijo upravljavcu računalniškega sistema (kršitev zaradi neznanja, napake), se kršitev v skladu oceno skrbnika sistema ne upošteva, če se pravočasno odpravi morebitna škoda, saj ste s tem pripomogli k obvarovanju računalniškega sistema.

Pogoji veljajo od 1.1.2014 do preklica


(Število obiskov: 189)
Dostopnost