Select Page

Krožek URE, OVE in VO

Ime krožka: OVE,URE in VO na ŠCPostojna

Izvajanje krožka: Ado Barbiš, učitelj strokovnoteoretičnih modulov za področje strojništva.

 • OVE (obnovljivi viri energije),
 • URE (učinkovita raba energije),
 • VO (varovanja okolja- podnebne spremembe)

Izvajanje:

Po formiranju skupin smo se na prvem srečanju dogovorili o terminu izvajanja ob petkih sedmo šolsko uro.

Vsebine: URE (učinkovita raba energije)

 • URE v gospodinjstvu,
 • URE v javnih objektih,
 • URE v gradbeništvu,
 • URE v industriji,
 • URE v kmetijstvu,
 • URE v cestnem transportu,

OVE: (obnovljivi viri energije)

 • Biomasa
 • Vetrna energija
 • Vodna energija
 • Sončna energija
 • Biogoriva
 • Geotermalna energija
 • Gorivne celice

VO: (varovanje okolja)

 • Vrste onesnaženja: voda, zrak, tla
 • Ukrepi za izboljšanje pereče okoljske problematike
 • Komunalne čistilne naprave,
 • Industrijske čistilne naprave,
 • CERO, Končno odlaganje-deponiranje

 

Predvideno število ur za izvedbo vsebine:

33 v tekočem šolskem letu 2019/2020.
Učila: hiška, vetrni modul, solarni modul, fotovoltajični modul, hidro modul, gorivna celica…
Strokovne ekskurzije: NEP , ogled hiše energije, ogled poligona OVE v Velenju, komunalne čistilne naprave, po dogovoru…
Tehniški dan- Energetski dan: predvidoma 4-5h
Člani krožka bomo sošolcem in zunanjim udeležencem predstavili naučene vsebine.

Kaj pridobite dijaki ?

 • Aktualno znanje, s področja energetike in varovanje narave.
 • Možnost zanimivih ekskurzij in ogledov energetskih vsebin.
 • V kolikor je udeležba nad 70% pridobitev priznanj s prilogami.
 • Ob izdanem potrdilu o udeležbi je tega možno uporabiti za nadomestitev ur, ki jih dijak, dijakinja ni uspela realizirati v okviru OIV.
 • Drugo..

(Število obiskov: 62)
Dostopnost