Select Page

Job-Shadowing v Hamburgu (Hamburg 2015)

IZKUŠNJE Z MOBILNOSTI UČITELJEV

Job-Shadowing v Hamburgu – od 13. do 17. aprila 2015

Lidija Mlakar, učiteljica nemščine na Šolskem centru Postojna (v gimnaziji in strokovnih šolah) sem se aprila 2015 udeležila strokovnega spopolnjevanja, 5-dnevne mobilnosti učiteljev v Hamburgu v okviru projekta »Job-Shadowing« – organiziral ga je »IfeL« iz Hamburga – Inštitut za izobraževanje učiteljev različnih profilov iz Evrope.

CILJI USPOSABLJANJA – pridobivanje kompetenc medkulturnega poučevanja in učenja; spoznavanje strategij za reševanje problemov medkulturnih razlik v programih šolanja otrok tujih narodnosti; raziskovanje možnosti za izmenjavo dijakov; pridobivanje kompetenc za uspešno vključevanje dijakov v šolske programe projektov Erasmus+.

OBISKANE ŠOLE – Program mobilnosti učiteljev je vključeval skupinski obisk (vseh 9 udeležencev projekta) celodnevne šole »Ganztagsschule am Hafen« v St. Pauli s predstavitvijo delovanja šole; 3 individualne obiske 2 šol – »Stadtteilschule am Hafen« in  »Gesamtschule Mümmelmannsberg«, na katerih sem opazovala potek pouka, se pogovarjala s pristojnimi o izobraževanju beguncev in priseljencev v mednarodnih oddelkih v Hamburgu ter  spoznavala problematiko in strategije reševanja njihovih problemov; skupinski obisk šole »Produktionsschule Horn« – t. i. Time-out-Modell, ki predstavlja alternativno pedagoško okolje s praktično dejavnostjo in vključuje v največ trimesečno izobraževanje s praktičnim delom najmanj 15 let stare učence/dijake (pri katerih v rednih šolah ni bilo učnega napredka) s ciljema orientacije za poklic in socialne stabilizacije, da bi lahko (motivirani) nadaljevali šolanje v rednem izobraževalnem sistemu.

SISTEM IZOBRAŽEVANJA V MEDNARODNIH ODDELKIH

Na celodnevni šoli »Ganztagsschule am Hafen« v St. Pauli v starem pristaniškem delu Hamburga srečamo učence do 10. razreda (od 6. do 15. leta starosti). 50 %-80 % učencev v razredih so tujci (mnogi rojeni v Nemčiji); večina med njimi je Turkov. Veliko otrok izhaja iz mešanih družin – v veliko primerih že starši rojeni v Nemčiji. Posebnost šole je zaradi tega medkulturni verski pouk, pri katerem vsi udeleženci izobraževanja spoznavajo temeljne vsebine vseh različnih ver.

Na šoli »Stadtteilschule am Hafen« (Stadtteilschule je vrsta šol, uvedena s šolsko reformo leta  2010 v zvezni deželi Hamburg) in na centru šol »Gesamtschule Mümmelmannsberg« sem opazovala pouk v mednarodnih razredih pripravljalnicah (dveletni program) in v mednarodnem razredu rednega izobraževanja. V razredih pripravljalnicah poteka pouk priprave otrok – beguncev in priseljencev na izobraževanje v rednih programih šolanja katere koli smeri/zahtevnostne stopnje. Sestava oddelkov je mednarodno zelo raznolika – največ otrok iz Afganistana in Sirije (begunci), ostali prihajajo z vseh koncev sveta, tj. iz Čečenije, Tajske, Somalije, Surabaye (Indonezije), Rusije, Španije, Poljske, Bolgarije, Albanije, Makedonije, Gane, Eritreje, Etiopije (oče), Turčije, Tunizije, s Filipinov, iz Pakistana, Indije, Vietnama, Peruja, Irana (oče), Romunije, Litve, Iraka, Uzbekistana, Manchestra … Spoznala sem ganljiv primer otroka (10 let), ki je prebegnil v Hamburg iz Eritreje, v 6 letih skozi 5 držav (Etiopijo, Sudan, Libijo, Italijo in Francijo); po izkušnjah z opazovanja pouka sodeč, gotovo ni osamljen primer. V razredih pripravljalnicah je največ do 15 učencev, njihov čas bivanja v Hamburgu pa zelo različen –  od enega meseca, nekaj mesecev, enega leta do dveh. Stari so med 11 in 18 let, v izobraževanje pa se vključujejo tudi med letom. Pogoji dela učitelja in učitelja pomočnika so zelo zahtevni zaradi diferenciacije pouka, ki jo narekuje zelo različno predznanje udeležencev izobraževanja in zelo različno izvorno socialno-kulturno okolje v sestavi oddelka. Pouk poteka na nivojih 5. do 6., 7. do 8., 9. in 10. razreda, pri čemer spoznavajo 1. leto dveletnega programa pripravljalnic predvsem jezik – nemščino, da pridobijo veščine sporazumevanja v jeziku okolja, na urniku pa imajo še pouk angleščine ali maternega jezika, matematike, družbe, naravoslovja, umetnosti, filozofije in športa. Drugo leto pripravljalnice spoznavajo družbeno ureditev in gospodarsko-politični sistem. Vsako leto pripravljalnice morajo poleg teoretičnega pouka opraviti tudi 3-tedensko praktično delo, ki si ga morajo poiskati sami (v bolnišnici, pristanišču, ustanovah za nego in skrb starejših, pekarni, trgovini, na letališču …). Po teoretičnem delu osnovnega izobraževanja v razredih pripravljalnicah morajo opraviti zaključni izpit – 80 % pisno (obsega 17 strani in čas, omejen na 135 minut), 20 % ustno; po opravljeni praksi pa izpit iz praktičnega dela. Učencem z boljšim predznanjem in sposobnostmi hitrejšega napredovanja  je omogočena predčasna vključitev v redno izobraževanje.

Na centru šol »Gesamtschule Mümmelmannsberg« so udeleženci izobraževanja v razredih pripravljalnicah vključeni v celodnevno šolo, v okviru katere imajo tudi možnosti udejstvovanja v različnih kulturno-športnih dejavnostih. Izvedela sem, da se število azilantov ekstremno povečuje (aprila je bilo na čakalni listi za vključitev v  šolo pripravljalnico na tej lokaciji 250 otrok. Poudarili so tudi, da le redki vstopijo v šolo neposredno po prihodu v Hamburg.

Tako pri teoretičnem pouku kot pri praktičnem delu posvečajo izjemno veliko pozornosti ritualom, tj. spremljevalnim vsakdanjim opravilom, merila uspešnosti pa so po njihovem prepričanju delavnost, točnost, zanesljivost in procentualno visoka obiskanost pouka (zelo dobra realizacija vseh obveznosti), k čemur prepričljivo spodbujajo s strategijami reševanja problemov.

SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI PO PROGRAMU STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

Udeleženci mobilnosti Job-Shadowing smo obiskali tudi izobraževalno središče v predelu Hamburga, v katerem bivajo izključno priseljenci in za katere je v okviru izobraževalnega središča poskrbljeno tudi za izobraževanje mater in žena ter njihovo vključevanje v socialno okolje in kulturno življenje dežele priselitve.

V popoldanskem in večernem ter prostem času smo doživeli utrip življenja v drugem največjem evropskem pristaniškem mestu Hamburgu, spoznavali njegovo zgodovino, kulturno-geografske in naravne znamenitosti Hamburga in bližnjega mesteca Stade ter gospodarske  možnosti zaposlovanja tujcev oz. priseljencev (ti predstavljajo 70 % delež prebivalstva zvezne dežele). Sončna, a zaradi vetrovnega vremena dokaj hladna popoldneva smo izkoristili ponudbo vodenih sprehodov skozi center mesta do mestne hiše in prostranega parka s cvetličnimi vrtovi in urejenimi sprehajališči, po stari in novi pristaniški četrti, opozorjeni na stare in moderne arhitekturne posebnosti, ter skozi zabaviščno četrt Reeperbahn, zadnji večer pred odhodom domov pa smo obiskali t. i. »Hamburger Dom« – največjo ljudsko veselico v severnem predelu Nemčije (primerljivo z » Oktoberfest« na Bavarskem), z bogatim ognjemetom in spremljevalnim programom. Nenazadnje smo lahko spoznali tudi hamburško kulinariko.

URESNIČITEV CILJEV USPOSABLJANJA

Usposabljanja Job-Shadowing se je udeležilo skupaj 9 učiteljev in strokovnih delavcev različnih profilov z Madžarske, s Poljske in sama iz Slovenije. Delovni jezik je bil nemščina, sporazumevalna pa sta bila nemščina oziroma angleščina, za nekatere le madžarščina. Aktivnosti projekta niso bile dobrodošle le zaradi bogate programske vsebine, pač pa tudi zaradi izmenjave različnih izkušenj med udeleženci in posebej pridobitve stikov z učitelji nemščine v obiskanih šolah, ki so sami priseljenci (da se lažje približajo udeležencem izobraževanja tudi s socialnega vidika) in prinašajo možnosti sodelovanja. Udeležba na projektu mi je omogočila uresničitev ključnih ciljev mobilnosti – pridobivanje kompetenc medkulturnega poučevanja in učenja ter spoznavanje strategij za reševanje problemov medkulturnih razlik v programih šolanja otrok tujih narodnosti.

Lidija Mlakar, prof. nemščine

Postojna, 30. 9. 2015


(Število obiskov: 27)
Dostopnost