Select Page

ICST – generator kompetentnega kadra

Operacija predvideva aktivnosti, ki bodo zajemale uporabo in promocijo sodobnih tehnologij, CLLD programa in inovativnost v smislu povezovanja podjetji iz regije z mladimi. Z aktivnostmi želimo mladim in osnovnošolcem zadnje triade predstaviti možnosti, ki so v domačem okolju, v podpornem okolju, jim približati sodobno tehnologijo in generirati programe odprtega kurikula, ki bodo neposredno povezani z razvijanjem poklicno-specifičnih kompetenc na področju rabe sodobnih tehnologij. S terminom sodobne tehnologije opredeljujemo: CAD/CAM, delo na 3 in/ali 5-osnem CNC, 2D in 3D modeliranje in 3D tiskalnik. Slednje bomo dosegali s tesnim sodelovanjem s podjetji iz regije.

Ocenjujemo, da bomo za čas trajanja projekta v projektne dejavnosti vključili 80 dijakov. V projektu bodo podjetja ponudila praktične izzive vključenim dijakom, izzivi pa bodo zastavljeni tako, da bodo dejansko reševali izziv dotičnega podjetja in zahtevali vključitev sodobnih tehnologij. Skozi pilotno izvedbo aktivnosti bomo oblikovali dva učna načrta, ki bosta del odprtega kurikula šole in ju bomo integrirali neposredno v izobraževalne programe (strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar). Vsaj dva novo nastala kurikula bosta zastavljena interdisciplinarno – prepletale se bodo vsebine, ki bodo zasledovale uporabo sodobne tehnologije z elementi podjetnosti (poudarek na komunikaciji kot del podjetniške kompetence). Obseg posameznega kurikula bo med 70 in 105 pedagoškimi urami, vanj pa bodo vključeni dijaki celega razreda (razred šteje med 18 in 28 dijakov).

CILJI:

  • dvig kompetenc na področju dela s sodobnimi tehnologijami 
  • spodbujanje k nadaljevanju izobraževanja na področju tehničnih programov
  • vzpostaviti povezavo med podjetji iz občin in mladimi kot priložnost zgodnjega prepoznavanja potencialnih kadrov

Z izvedenimi aktivnostmi bomo dosegi naslednje rezultate:

  • 10 rešitev izzivov delodajalcev,
  • 5 izvedenih tehničnih dni,
  • 4 dogodki promocije CLLD in aktivnosti projekta,
  • 2 učna načrta odprtega kurikula (program oblikovalec kovin – orodjar in program strojni tehnik),
  • 1 program tehničnega dne za osnovnošolce

PODROBNEJŠI OPIS PROJEKTA – povezava

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/


(Število obiskov: 185)
Dostopnost