Select Page

Crea – Energija in tehnika

CREA – ENERGIJA IN TEHNIKA
V preteklem šolskem letu smo na šoli začeli s pripravo projekta CREA (Creativity – Respect – Education – Activity) skupaj s partnerji iz različnih evropskih držav. S projektom smo uspešno kandidirali in pridobili finančna sredstva iz naslova programa Vseživljenjskega učenja za izpeljavo dvoletnega projekta. Za še en projekt (poleg vseh ostalih) smo se odločili, ker se je vključenost v mednarodno okolje na naši šoli izkazala kot zelo dobra priložnost spoznavanja drugih narodov, kultur in običajev, predvsem pa kot izjemna priložnost za aktivno rabo tujega jezika.

V projekt bodo vključeni tako dijaki kot učitelji. Načrtujemo, da bo z različnimi aktivnostmi skupno sodelovalo preko 80 dijakov in 20 učiteljev. Tako eni kot drugi se bodo v dveh letih ukvarjali z dvema različnima temama; ena izmed njiju je energija, druga pa tehnika.
Dijaki bodo raziskovali, kakšne alternativne vire energije so prebivalci našega območja uporabljali nekoč, kakšne uporabljajo danes, kako skrbimo za uporabo alternativnih virov energije in kakšna je politika izrabe alternativnih virov energije. V okviru tematike bodo obiskali različne »proizvajalce« električne energije, podjetja in muzeje. Na osnovi raziskovalnega dela in ekskurzij bodo dijaki pripravili iztočnice in predstavili ideje za izrabo alternativnih virov energije.

V drugem letu bodo dijaki obiskali različne tehnične zanimivosti, tako muzeje kot stavbe. Na osnovi ekskurzij in pridobivanja novih znanj bodo pripravili različne video posnetke, strokovne članke in eseje.

V projektu sodeluje sedem držav:

Slovaška,
Madžarska,
Nemčija,
Portugalska,
Italija,
Turčija
in Slovenija.
Dijaki bodo izmed sedmih držav obiskali tri, Portugalsko, Italijo in Turčijo, hkrati pa se bodo postavili tudi v vlogo gostiteljev, saj nas bodo v oktobru 2013 obiskali tuji dijaki in učitelji.

Projekt ni namenjen zgolj širjenju znanja dijakov, temveč tudi učiteljem. Vsi učitelji, vključeni v projekt, bodo poleg podpore in znanja, ki ga bodo nudili dijakom, tudi sami nadgrajevali in dopolnjevali svoja znanja in usposobljenost ter tako krepili različne kompetence.


(Število obiskov: 17)
Dostopnost