Select Page

Beginners on the labour market

Poročilo o obisku pri partnerjih v Srbiji 18. 9. 2020 – 21. 9. 2022 Projekt »Beginners on the labour market« je usmerjen v mlade, delodajlce in učitelje. S projektom želimo ugotoviti kakšna so pričakovanja mladih in delodajalcev ob vključevanju mladih v trg dela....

Praznik slovenskega športa

Dijaki ŠC Postojna in dislocirana enota gimnazije Ilirska Bistrica, smo počastili praznik športa s pohodom na jezero Jasna. Še prej pa smo prehodili gorenjski biser po dolgem in po čez. 

(SPRE)GOVORI

Projekt naslavlja problematiko kulturne strpnosti in molka do različnih oblik nasilja, ki so jim izpostavljeni mladi. V projekt “Spregovori”, smo poleg ŠC Postojna vključeni še SGLŠ Postojna, MC Postojna in Društvo prijateljev mladine Postojna in Pivka....

Športni dan – 4. letniki na Nanosu

V sredo, 14.9.2022, smo se dijaki 4. letnikov in spremljevalci povzpeli na Nanos. V Stranah smo oblikovali kolono, odmor smo naredili pri cerkvici Sv. Brica, na vrhu pa nas je pričakala megla in vetrovno vreme. Kljub slabši vremenski napovedi, je športni dan uspel...