Select Page

Podjetniški inkubator Perspektiva v sodelovanju s podjetjem KOVOD d. o. o. in Občino Postojna organizira enodnevni hekaton izziv PIPaton. Vključuje dva izziva, ki sta zastavljena tako, da zahtevata tehnično in strokovno znanje z različnih podorčji.

K udeležbi so vabljeni vsi dijaki in dijakinje, ki jih zanima iskanje novih idej in njihova realizacija, programiranje, grafično oblikovanje, podjetništvo in govorništvo, skratka dijaki in dijakinje, ki verjamejo v boljši jutri. Še posebej pa so vabljeni dijaki in dijakinje 3. in 4. letnika, ki prihajajo iz bližnje ali širše okolice Postojne.

Vse ekipe bodo imele na voljo mentorje, ki jih bodo pri usmerjale pri razvoju idej. Po potrebi bo podpora omogočena tudi kasneje, v procesu udejanjenja idej.

Več o dogodku na povezavi: https://www.inkubator-perspektiva.si/objava/824006

Ker na ŠC Postojna spodbujamo podjetniške dejavnosti in pobude in želimo ideje naših dijakov nadgraditi v rešitve, s katerimi se bodo naši dijaki prijavili na katero izmed podjetniških tekmovanj, vabimo dijake in dijakinje k udeležbi na PIPatonu!

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na: dolores@inkubator-perspektiva.sijana@inkubator-perspektiva.si in 031 602 186.


(Število obiskov: 43)
Dostopnost