Select Page

se glasi naslov klavirskega nastopa dijakov in dijakinj 1. letnika programa Predšolska vzgoja na Šolskem centru Postojna.

Dijaki namreč v okviru strokovnega modula Ustvarjalno izražanje obiskujemo tudi individualne ure klavirja. Pri pouku smo otroške pesmice opremili s klavirskimi spremljavami, ki smo jih zasnovali v obliki nastopa.

Na naš šolski oder smo postavili zgodbo letnih časov tako, da smo pesmice umestili v časovno obdobje – od januarja do decembra. Klavirsko igro smo popestrili z gibom ter pevskimi in hudomušnimi vložki. Nastop vsakega od nas je spremljal tudi ustvarjalni izdelek, ki smo ga izdelali na tematiko pesmice. Ob vsakem izdelku je bilo zapisano tudi ime nastopajočega, da smo se tako prvič odrsko predstavili ravnateljici šole, Heleni Posega Dolenc, pomočniku ravnateljice in vodji programa Predšolska vzgoja, Gorazdu Brnetu, učiteljskemu zboru ter staršem, sorodnikom in prijateljem.

Začetno tremo je kmalu pregnala dobra energija in zelo dober odziv publike. Uspešnost našega večmesečnega dela dokazujejo pohvale in aplavz, ki smo jih prejeli ob koncu dogodka.

Pri ustvarjanju dogodka smo uživali, saj smo se še bolj medsebojno povezali, nadgradili svoje znanje in se soočili z novimi izzivi.

dijaki in dijakinje 1. V ter mentorica Jerneja Sojer Smerdu


(Število obiskov: 58)
Dostopnost