Select Page

V petek, 14. 4. 2023, smo na Šolskem centru Postojna s srečanjem in zahvalo mentorjem in mentoricam obeležili zaključek programa »Senčenje na delovnem mestu« za dijake četrtega letnika gimnazije.

FOTO: Urška Letič

Karierna orientacija, ki poteka na šoli, vključuje več področij, ki jih dijaki raziskujejo in preizkušajo: svoje osebnostne lastnosti, okolje in možnosti, ki jih nudi, ter vsebino študijev in poklicev. In prav na to zadnje področje se umešča tudi projekt »Senčenje na delovnem mestu«; ta dijakom omogoča spoznavanje poklicev tako, da za en dan obiščejo delovna mesta, ki jih želijo spoznati, in opazujejo mentorja pri opravljanju vsakodnevnih nalog. Izraz senčenje (angleško Job Shadowing) namreč izhaja prav iz te metode: zaposleni, ki izvaja svoje običajne delovne aktivnosti, ima za hrbtom opazovalca in ta ‘meče senco’ na zaposlenega.

Seveda poleg tega senčenje omogoča dragoceno izkušnjo tudi za mentorje, saj tako lahko spoznajo mlade ljudi na njihovi poti odraščanja in jim pomagajo pri odločitvi za prihodnost, delodajalci pa lahko na ta način predstavijo svoje podjetje in spoznajo bodoči potencialni kader. Senčenje tudi nas kot šolo povezuje z delodajalci tako v lokalnem kot tudi v bolj oddaljenem okolju.

Senčenje je znotraj Inštituta za mladinsko politiko Ajdovščina vodila gospa Vanja Debevec, na šoli je projekt koordinirala šolska svetovalka Marija Pirih, finančno je projekt omogočila Občina Postojna, za financiranje zavarovanja dijakov pa je poskrbela šola.

Dijak so senčili naslednje poklice: direktor oz. menedžer, arhitekt, inženir laboratorijske medicine, farmacevt, učitelj, grafični oblikovalec, fizioterapevt, prevajalec/tolmač, mikrobiolog, veterinar, novinar, ilustrator otroških knjig, svetovalka v protokolu, projektno delo v javni upravi, pilot, policist, organizator potovanj, glasbeni producent, odvetnik, kmetijski inšpektor, kirurg, zootehnik, delovni terapevt, defektolog, višja medicinska sestra, zdravnik pediater, kineziolog, klinični psiholog, ortodont, logoped.

Na prireditvi je vodja senčenja gospa Vanja Debevec predstavila rezultate analize, ki je med drugim pokazala, da so bili tako dijaki kot mentorji s senčenjem zelo zadovoljni. Dijaki so izkušnjo ocenili kot zelo koristno, saj so spoznali veliko novega, srečali prijazne ljudi in na podlagi teh izkušenj priporočajo senčenje tudi drugim dijakom.

V pozdravnem nagovoru jeAndrej Berginc, podžupan Občine Postojna, izpostavil, da si občina Postojna prizadeva za ustvarjanje priložnosti za mlade, ki naj s svojim znanjem pogumno ustvarjajo dobro družbo. Dijakinji Leila Posega Penko in Urška Letič sta se v imenu sošolcev in sošolk vsem mentorjem in mentoricam, zlasti pa svojim, prisrčno zahvalili za dan senčenja. Simon Premrl, direktor Unike TTI, je mladim za popotnico ob zaključku šolanja položil na srce, naj spoštujejo sebe in druge, naj bodo skromni in verjamejo v izpolnitev svojih želja. Mentorjem in mentoricam sta Inštitut za mladinsko politiko in Šolski center Postojna podelila zahvale, prireditev pa sta z glasbeno točko popestrila Tara Meta Gartner in Matic Povh. Prireditev smo zaključili s klepetom v šolskem klubu.

Dijaki letošnjega četrtega letnika gimnazije so prva generacija dijakov na naši šoli, ki so se udeležili tega projekta. Želimo si, da bi senčenje na Šolskem centru Postojna kot del karierne orientacije postalo tradicija, dijakom, ki so se že prijavili na želene študijske programe, pa na njihovi karierni in življenjski poti želimo veliko zadovoljstva.

Zahvaljujemo se Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina in Občini Postojna, še posebej pa mentorjem in mentoricam, ki so se prijazno odzvali, ter ustanovam, ki so senčenje omogočile. To so: Občina Postojna; Protokol Vlade Republike Slovenije; Primorske novice, časopisno založniška družba d. o. o.; Policijska postaja Postojna; Kompas Postojna, turistična agencija d. o. o.; Radio 94, produkcija radijskega programa d. o. o.; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nova Gorica; Veterinarska postaja Postojna; Kraške lekarne Postojna; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Izpostava Postojna; Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna; Prevajalska zadruga Soglasnik, Ljubljana; Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna; UNIKA TTI d. o. o.; Tea Goljevšček, oblikovalka vidnih sporočil s. p., Ajdovščina; Osnovna šola Antona Globočnika Postojna; Bogdan Nagode – odvetnik, Postojna; Energetika B. B., Tomaž Biščak s. p., Arhitekturno in gradbeno načrtovanje; Galenski laboratorij, Goriške lekarne, Nova Gorica; Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca, Nova Gorica; Pivka Delamaris d. o. o.; Letalska šola Lipican AER, Sečovlje; Akademija umetnosti in Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici.

šolska svetovalka Marija Pirih


(Število obiskov: 177)
Dostopnost