Select Page

UČENCEM, PRIJAVLJENIM V PROGRAM SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA STROJNI TEHNIK

V prvem krogu  izbirnega postopka smo v 1. letnik sprejeli 24 učencev (na 90 % razpisanih mest). Najmanjše potrebno število točk za sprejem je bilo 133  (točke iz zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole).

UČENCI, KI STE DOSEGLI 133 TOČK ALI VEČ, STE BILI SPREJETI. Po pošti vam bomo poslali sklep o sprejetju in potrdila o vpisu.

Želimo vam, da bi se na naši šoli dobro počutili in dosegli čim boljši uspeh.

UČENCEM, KI STE DOSEGLI MANJ KOT 133 TOČK IN ŽAL NISTE BILI SPREJETI V PRVEM KROGU, bomo na elektronske naslove staršev, ki ste jih navedli v Prijavi za vpis v začetni letnik srednje šole, poslali INFORMACIJE  in OBRAZCE ZA DRUGI KROG IZBIRNEGA POSTOPKA, ki jih objavljamo tudi tukaj:

• TABELA ZA RANGIRANJE izbranih srednjih šol z navodili, – povezava

• SEZNAM SREDNJIH ŠOL, KI IMAJO ZA POSAMEZNE PROGRAME ŠE PROSTA MESTA, – povezava

Prosimo, da nam izpolnjeno tabelo pošljete najpozneje do 24. junija 2021 do 14.00. Ker jo po klasični pošti lahko prejmemo prepozno, svetujemo, da jo vrnete podpisano in skenirano na elektronski naslov (vpis@scpo.si) ali jo prinesete osebno na Šolski center Postojna, cesta v Staro vas 2. Postojna. 

Kdor bi se želel pogovoriti tudi osebno, se lahko po predhodnem dogovoru oglasi pri šolski svetovalki Teji Tomšič (081 601 672 (med 10.00 in 11.00), e-pošta teja.tomsic@scpo.si). 

Želimo vam, da bi bili v 2. krogu izbirnega postopka sprejeti na program, ki vas veseli.

Vabimo vas, da se vpišete na našo šolo!

Prosta mesta so še vedno na naslednjih programih:

GIMNAZIJA,
EKONOMSKI TEHNIK,
AVTOSERVISER, 
OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR IN  
POMOČNIK V TEHNIOLOŠKIH PROCESIH(Število obiskov: 60)
Dostopnost