Select Page
  • GIMNAZIJA
  • SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
  • SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
  • NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Stanje prijav na današnji dan:

POSTOJNAPredvideno
št. mest za novince
Trenutno št. prijav
Gimnazija5642
Ekonomski tehnik2825
Strojni tehnik2830*
Avtoserviser2613
Oblikovalec kovin – orodjar2619
Pomočnik v tehnoloških procesih166
   
ILIRSKA BISTRICAPredvideno
št. mest za novince
Trenutno št. prijav
Gimnazija2822
Tehnik računalništva2825

Prosimo, da morebitne spremembe v številu prijav sproti spremljate na spletni strani šole oz. Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prenosi prijav so se 22. 4. 2021 zaključili.

O poteku vpisa in morebitni omejitvi vpisa (v programu strojni tehnik) bomo prijavljene učence obvestili do 27. 5. 2021.

Ministrstvo za šolstvo bo na svoji spletni strani objavilo soglasja o omejitvah vpisa v posamezne šole oz. programe do 21. 5. 2021.

Podrobnejše informacije o vpisu v 1. letnik, postopek v primeru omejitve vpisa in merila za izbiro učencev, si lahkosi lahko ogledate v Razpisu za vpis v srednje šole in na spletni strani naše šole v rubriki Vpis v prvi letnik v šolskem letu 2021/22.

Svetovalna služba


(Število obiskov: 112)
Dostopnost