Select Page

Pozdravljeni,

vlada je 15. 4. 2021 je podaljšala Odlok glede ukrepov v zvezi s  sproščanja omejitev  v srednjih šolah. V skladu z okrožnico MIZŠ se pouk v srednjih šolah izvaja po prilagojenjem modelu C.  

Posredujemo vam informacije glede poteka pouka v naslednjem tednu.

IZVAJANJE POUKA

V TEDNU OD 19. 4.  – 23. 4. 2021  se bo pouk v živo  na šoli  izvajal  za:

 • dijake zaključnih letnikov (4. A, 4. B, 4. AIB, 4. H, 4. R, 4. S in 5. M)
 • dijake nižjega poklicnega izobraževanja (1. J in 2. J)
 • dijake 2. in 3. letnikov gimnazijskega programa (2. A, 2.B, 2.A/IB, 3.A, 3.B,  3.A/IB)
 • dijake 2. in 3. letnikov programa ekonomski tehnik ( 2. S, 3. S)
 • dijake 2. in 3. letnikov programa strojni tehnik ( 2. H, 3. H)
 • dijake 2. letnika programa tehnik računalništva (2. R/IB)

Za vse ostale dijake se izvaja pouk na daljavo in sicer za:

 • vse dijake prvih letnikov (1. A, 1. B, 1. A/IB, 1. H, 1. S, 1. R/IB, 1. E, 1. F)
 • dijake drugih letnikov poklicnega izobraževanja (2. E, 2 .F)
 • dijake 4. M
 • dijake 3.  letnika programa tehnik računalništva (3. R/IB – izvajajo PUD)

IZVEDBA POUKA NA DALJAVO

Glede na to, da se je število možnih kombinacij za  izvajanje  pouka bistveno povečalo predlagamo, da si pouk na daljavo tudi v nadaljevanju organizirate sami, v dogovoru z dijaki (ali preko Zooma ali z nalogami v spletni učilnici). Predlagamo, da se z dijaki, ki so v tem tednu na šoli dogovorite o izvedbi pouka na daljavo za naslednji teden.

V e-dnevniku obvezno označite, kako ste izvedli pouk na daljavo (Zoom, SU).

Po urniku in če vam ustreza glede na ostale obveznosti, imajo lahko:

 • dijaki 1. letnikov pouk preko ZOOM povezave vsak dan 1., 3., 5. in 7. uro.
 • dijaki 2. letnika poklicne šole 2. E in 2.F ter dijaki 4. M pouk preko ZOOM povezave vsak dan 2., 4., ter 6. uro.

SEZNAM UČILNIC, v katerih bo potekal pouk.

Dijaki 4. S imajo pouk na Višji strokovni šoli. Razen v torek, 20. 4. 2021, ko pouk poteka na ŠCPO v učilnici št. 10.

Dijaki 4. H imajo ob torkih in četrtkih pouk  na ŠC Postojna (v računalniških učilnicah), v ponedeljek, sredo in petek pa na Višji strokovni šoli.

Ostanite zdravi

Vodstvo šole


(Število obiskov: 21)
Dostopnost