Select Page

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 30. 3. 2021 bo za dijake v času izobraževanja na daljavo zagotovljen brezplačen topel obrok.

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi pristojnega CSD-ja o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ne presega 382,82 €, tj. 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije.

Ob tem opozarjamo, da 100 % subvencija za šolsko malico na srednjih šolah zajema upravičence do 4. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oziroma 3. dohodkovnega razreda državne štipendije, brezplačni topli obrok za dijake v času izobraževanja na daljavo pa pripada upravičencem do 3. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oziroma 2. dohodkovnega razreda državne štipendije.

Brezplačni topli obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Pripravo in distribucijo toplih obrokov organizira posamezna lokalna skupnost (izbor šole za pripravo prehrane, distribucija itd.). Za dijake ŠC Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica tople obroke pripravlja:

  • za tiste s stalnim bivališčem v občini Postojna OŠ Antona Globočnika,
  • za tiste s stalnim bivališčem v občini Ilirska Bistrica OŠ Antona Žnideršiča,
  • za tiste s stalnim bivališčem v občini Cerknica OŠ Cerknica,
  • za tiste s stalnim bivališčem v občini Pivka OŠ Pivka.

Starši/skrbniki oziroma dijaki topli obrok prevzamejo na osnovni šoli, ki prehrano pripravlja. Dostava toplega obroka na dom ne bo organizirana. Za več informacij o uri in načinu prevzema obroka pokličite občino, ki tople obroke organizira, oziroma osnovno šolo, ki tople obroke pripravlja. Informacije o pripravi in distribuciji toplih obrokov za dijake s stalnim bivališčem v drugih občinah so objavljene na uradnih spletnih straneh posameznih občin.

Prijavo na topel obrok oddajte v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje do četrtka, 1. 4. 2021.

S prijavo starši/skrbniki oziroma dijaki privolijo, da občine in šole prijavne podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. Prijavitelji jamčijo za pravilnost in verodostojnost navedenih podatkov.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 9)
Dostopnost