Select Page

Vlada RS je dne 28.3. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, s katerim se od vključno 1.4.2021 do 11.4.2021 ponovno začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Vzgojno izobraževalno delo se za čas veljave navedenega odloka izvaja na daljavo.

Pouk na ŠC Postojna bo v času od 1. 4. do 11. 4. 2021 potekal po urniku in sicer:

  • Od 1. 4.  – 2. 4. 2021 velja:
    • dijaki 1. in 3. letnikov imajo pouk preko Zoom povezave vsak dan  2., 4. in 6. uro
    • dijaki 2. in 4. letnikov ter 5. M imajo pouk preko Zoom povezave vsak dan  1., 3., 5. in 7. uro

Ponedeljek, 5. 4. 2021 je velikonočni ponedeljek, dela in pouka prost dan.

  • Od 6. 4.  – 9. 4. 2021 velja:
  • dijaki 1. in 3. letnikov imajo pouk preko Zoom povezave vsak dan  1.,3., 5., in  7. uro
  • dijaki 2. in 4. letnikov ter 5. M imajo pouk preko Zoom povezave vsak dan  2. 4. in 6. uro

Za dijake zaključnih letnikov velja, da se v dogovoru med dijaki in učitelji lahko izvajajo dodatne ure preko Zoom povezave.

Ostala določila izvajanja pouka na daljavo ostanejo nespremenjena.

Dijake prosimo, da spremljate objave na spletni strani šole, kjer vas bomo sproti obveščali o izvajanju pouka v skladu s sklepi vlade, navodili MIZŠ-ja in NIJZ-ja.

Navkljub neugodni situaciji vam želimo vesele Velikonočne praznike v družinskem krogu.

 Ostanite zdravi.

Ravnateljica


(Število obiskov: 34)
Dostopnost