Select Page

oranžna faza, model C

V športni dvorani bo istočasno samo en oddelek. V primeru, da sta na uri dva oddelka, gre eden ven, drugi ostane v dvorani. (V kolikor sta oddelka manjša, da se dijaki lahko varno razporedijo na tretjinah, sta lahko oba razreda v dvorani).

VSTOP : Dijaki in dijakinje počakajo v avli, pred vhodom  v športno dvorano, na primerni razdalji in z masko, na profesorico, profesorja športne vzgoje. Ob vstopu si razkužijo roke!

Zamujanje na uro NI  dovoljeno!

GARDEROBE: Razred se razdeli v dve garderobi  (čim manj ljudi v eni). 

Dijaki se preoblečejo, maske imajo ves čas do vstopa v dvorano (odložijo na svoja oblačila ali dajo v torbo ali žep). Če upoštevajo varno razdaljo 2 m, so lahko v dvorani brez mask.

Ob večjem številu dijakov, se za garderobo uporablja prostor nad tribuno. 

Posedanje na tribunah in v garderobah, NI DOVOLJENO!

DVORANA: Vadeči se razdelijo na tri vadbene enote. ( max 10 na enoto )

Ob večjem številu, se uporablja  še zunanje površine.

OPREMA IN REKVIZITI: vadeči uporabljajo svoje rekvizite in jih po vadbi razkužijo.

KONEC VADBE: Dijaki pravočasno zaključijo z uro, se HITRO preoblečejo in odidejo naravnost v svojo matično učilnico. Ob izhodu razkužijo roke.

Obriše ( razkuži )  se vadbena površina in garderobe ter prezrači.

Vsi  vadeči so soodgovorni za upoštevanje vseh ukrepov.

Za osebne predmete ne odgovarjamo!

  ŠC Postojna, 8.3.2021 

Helena Posega Dolenc, ravnateljica 


(Število obiskov: 101)
Dostopnost