Select Page

V  februarju je potekal  dijaški pesniški natečaj Miroslava Vilharja, ki ga je ob slovenskem kulturnem prazniku razpisal Šolski center Postojna. Oddana besedila  je pregledala in o zmagovalni pesmi odločila štiričlanska strokovna komisija v sestavi: mag. Mateja Rebec Hreščak, prof. slovenščine; Katja Koren Valenčič, prof. slovenščine; Teja Logar Morano, prof. umetnosti in pesnica; Tadeja Logar, prof. slovenščine in pesnica.

Zmagovalno pesem Krhkost minljivosti je napisala Ana Špeh, dijakinja 4. a, in si s tem zagotovila sodelovanje na vseslovenskem dijaškem natečaju Mala Veronika.

Č E S T I T K E !

                                                                                                                                             Strokovna komisija

KRHKOST MINLJIVOSTI

Izzvenel tvoj glas je

in prah pobožal je obleke.

Koraki davno šli so dalje,

drugačna zdaj je pesem reke.

Brezčasne tvoje zgodbe

neskončnost svojo so izgubile.

Nekoč resnične že osebe

so zdaj med liste se vrnile.

Venec cvetja, ki krasil je glavo,

nekoč še deklice, ves iz beline,

zate ostal na kamnu je in je izginil

kot priča, da nekoč vse mine.

Res mine

vse, kar moč je pozabiti.

Ljubezen našo in ljubezen tvojo

pa čas bo pustil ohraniti.


(Število obiskov: 23)
Dostopnost