Select Page

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 5. 11. 2020 bo za dijake v času izobraževanja na daljavo zagotovljen brezplačen topel obrok.

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi pristojnega CSD-ja o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ne presega 382,82 €, tj. 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije.

Ob tem opozarjamo, da 100 % subvencija za šolsko malico na srednjih šolah zajema upravičence do 4. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oziroma 3. dohodkovnega razreda državne štipendije, brezplačni topli obrok za dijake v času izobraževanja na daljavo pa pripada upravičencem do 3. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oziroma 2. dohodkovnega razreda državne štipendije.

Brezplačni topli obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Pripravo in distribucijo toplih obrokov organizira posamezna lokalna skupnost (izbor šole za pripravo prehrane, distribucija in prevoz prehrane itd.). Za dijake ŠC Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica tople obroke pripravlja:

  • za tiste s stalnim bivališčem v občini Postojna OŠ Antona Globočnika,
  • za tiste s stalnim bivališčem v občini Ilirska Bistrica OŠ Antona Žnideršiča (topli obroki bodo na voljo od torka, 10. 11. 2020, dalje),
  • za tiste s stalnim bivališčem v občini Cerknica OŠ Cerknica,
  • za tiste s stalnim bivališčem v občini Pivka OŠ Pivka.

Starši/skrbniki oziroma dijaki topli obrok prevzamejo na osnovni šoli, ki prehrano pripravlja. Izjemoma občina za dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom. Za več informacij o uri in načinu prevzema obroka pokličite občino, ki tople obroke organizira, oziroma osnovno šolo, ki tople obroke pripravlja. Informacije o pripravi in distribuciji toplih obrokov za dijake s stalnim bivališčem v drugih občinah so objavljene na uradnih spletnih straneh posameznih občin.

Prijavo na topel obrok oddajte v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje do torka, 10. 11. 2020.

S prijavo starši/skrbniki oziroma dijaki privolijo, da občine in šole prijavne podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. Prijavitelji jamčijo za pravilnost in verodostojnost navedenih podatkov.

Štab CZ za Notranjsko vljudno prosi, da tople obroke na OŠ Antona Globočnika prevzamete sami, saj zagotavljajo prevoz vseh dnevnih obrokov za Dom starejših občanov Talita kum, ki ima dislocirano rdečo cono v Podjetniškem inkubatorju, in imajo težave z zagotavljanjem zadostnega števila vozil za prevoz obrokov za učence in dijake.

Poziv Občine Postojna – Zagotavljanje toplega obroka

Vodstvo šole


(Število obiskov: 25)
Dostopnost