Select Page

Spoštovane dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

Obveščam vas, da se na osnovi okrožnice MIZŠ z dne 30. 10 2020, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb, začasno izvajanje pouka na daljavo podaljšuje.

Pouk se bo izvajal po navodilih, ki so bila dijakom posredovana pred začetkom izvajanja pouka na daljavo.

Pouk na daljavo bo na ŠC Postojna, Srednja šola bo potekal na sledeč način:

  • pouk poteka po urniku, ure se beležijo v e-dnevnik,
  • uporablja se Arnesove spletne učilnice in videokonference preko aplikacije Zoom,
  • navodila za delo in e-gradiva bodo v spletnih učilnicah praviloma objavljena v ponedeljek do 8.00 za tekoči teden,
  • videokonference se izvajajo po urniku in sicer:
    •  od 2.11. 2020 do 6.11. 2020 imajo dijaki 1. in 3. letnika 2., 4. in 6. uro pouk preko videokonferenc,
    • dijaki 2. in 4. letnika ter 5. m  imajo pouk preko videokonferenc 1., 3. in 5. uro.

Prisotnost dijakov na videokonferencah je obvezna in se beleži v e-dnevnik.

  • izvajajo se tedenske razredne ure.
  • Izvajanje PUD-a poteka po šolskem koledarju, v skladu z navodili in ukrepi delodajalca.

Želimo in upamo, da se bo situacija v doglednem času toliko izboljšala in da se bomo čim prej lahko vrnili v šolske klopi.


Vodstvo šole


(Število obiskov: 28)
Dostopnost