Select Page

Obiski Kariernega središča v Postojni , za katere ste se že vpisali, v času šolanja na daljavo  odpadejo. Ko se vrnete v šolo, se bomo dogovorili za nove termine.

                                                                                                                                                    Marija Pirih
Svetovalna služba


(Število obiskov: 21)
Dostopnost