Select Page

Postojna, 16. 10. 2020

Spoštovani dijaki, dijakinje!

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se bo na osnovi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, z dne 14. 10. 2020, od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020 v srednjih šolah ZAČASNO pričel celotni pedagoški proces izvajati na daljavo.

V tednu od 26. 10. do 30. 10. 2020 so jesenske počitnice.

Navodila za izvajanje pedagoškega procesa na daljavo so bila dijakom že posredovana.

Pouk na daljavo bo na ŠC Postojna, srednja šola potekal na sledeč način:

  • pouk poteka po urniku, ure se beležijo v e-dnevnik,
  • uporablja se Arnesove spletne učilnice in videokonference preko aplikacije Zoom,
  • navodila za delo in e-gradiva bodo v spletnih učilnicah praviloma objavljena v ponedeljek do 8.00 za tekoči teden,
  • videokonference se izvajajo po urniku, in sicer v prvem tednu zaprtja šole imajo dijaki 1. in 3. letnika 1., 3. in 5. uro pouk preko videokonferenc, dijaki 2. in 4. letnika ter 5. letnika pa 2., 4. in 6. Uro. V drugem tednu se ure zamenjajo; izjema so izbirni maturitetni predmeti v zaključnih letnikih (dogovor med dijaki, učitelji in vodstvom šole). Prisotnost dijakov na videokonferencah je obvezna in se beleži v e-dnevnik,
  • izvajajo se tedenske razredne ure.

Urnik videokonferenc za dijake v PRVEM TEDNU izvajanja pouka na daljavo se začne v torek, 20. oktobra 2020.

Dijaki, ki doma nimajo pogojev za pouk na daljavo, o težavah z opremo obvestijo razrednika.

Govorilne ure za starše potekajo v skladu z urnikom govorilnih ur po e-pošti oziroma po dogovoru z učiteljem preko videokonferenc.

Za nadaljnje informacije spremljate spletno stran šole.

Upamo, da bo obdobje izobraževanja na daljavo čim krajše. Želimo vam uspešno delo, predvsem pa pazite nase in na vaše zdravje.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 28)
Dostopnost