Select Page

V šol.l. 20120/21 zakonodaja omogoča dijakom zaključnih letnikov, ki ob koncu šolskega leta niste opravili vseh obveznosti zaključnega letnika  in  v času šolanja še niste ponavljali, da se pogojno še enkrat vpišete v zaključni letnik (velja drugo šolsko leto). Dijaki imate dve možnosti:

  • v celoti ponavljate letnik in ste ocenjeni pri vseh predmetih
  • manjkajoče obveznosti opravljate po izpitih.

Dijaki lahko pristopite k izpitom v naslednjih terminih:

  • 15. 10. 2020 – pisni izpit bo potekal 7. in 8. šolsko uro (začetek ob 13.00) v sejni dvorani
  • 19. 11. 2020
  • 17. 12. 2020
  • 14. 1. 2021
  • 18.3. 2021
  • 15. 4. 2021
  • v času popravnih izpitov v spomladanskem in jesenskem roku.

Dijak lahko na razpisan datum opravlja  samo en izpit.

Dijaki se na izpit prijavite 5 delovnih dni pred razpisanim rokom, odjavite se 2 dni pred razpisanim rokom.

Dijaki boste pisali izpit iz predmeta na katerega se boste prijavili.

Vodstvo šole