Select Page

Prvi šolski dan v novem šolskem letu se bo začel v torek, 1.9.2020. Pouk se bo izvajal po navodilih MIZŠ in NIJZ po modelu B.

Vsem dijakom želimo uspešen začetek šolskega leta, z veliko optimizma in pozitivne energije.

Vodstvo šole

PRVI DAN POUKA – torek, 1. 9.  2020

Prvi šolski dan v šolskem letu 2020/21 se za dijake Šolskega centra Postojna začne v torek, 1. septembra 2020 in sicer:

  • za dijake prvih letnikov in 2. J pa ob 10.00.
  • za dijake višjih letnikov ob 8.00

Za dijake prvih  letnikov velja:

Dijaki se zberejo na platoju  pred šolo ob 10.00, počakajo razrednike in vstopajo v šolo skupaj z razredniki po razporedu. Pri tem so posebej pozorni na zagotavljanje medsebojne razdalje.

Dijaki vstopajo v šolo z zaščitno masko, ki jo prinesejo s seboj.

Za dijake višjih letnikov velja:

Dijaki se zberejo pred šolo ob 8.00, počakajo razrednike in vstopajo v šolo skupaj z razredniki po razporedu. Pri tem so posebej pozorni na zagotavljanje razdalje med razredi.

  • dijaki vseh drugih letnikov se zberejo na platoju pred šolo
  • dijaki vseh tretjih letnikov se zberejo na športnim igriščih ob športni dvorani
  • dijaki četrtih letnikov in 5. M se zberejo na parkirišču pred ICST

Dijaki vstopajo v šolo  skupaj z razredniki, upoštevajo  medsebojno razdaljo  in z  zaščitno masko, ki jo prinesejo s seboj.

Pouk in ostale aktivnosti bodo  prvi šolski dan  potekale po priloženem  razporedu.

Prvi šolski dan malica na šoli ni organizirana.  Dijaki naj si prinesejo malico s seboj. Šolski  klub je do nadaljnjega zaprt.

Razpored aktivnosti:

Dijaki 4.A:  ob 8.00 – izobraževanje za uporabo IKT orodij v učilnici 17 do 10.00. Ob 10.00 gredo dijaki v matično učilnico 8, kjer imajo malico do 10.30. Sledijo razredna opravila z razredničarko do 12.30.

Dijaki 4.B:  ob 8.00 – izobraževanje za uporabo IKT orodij v učilnici  DUICST do 10.00. Ob 10.00 gredo dijaki v matično učilnico 9, kjer imajo malico do 10.30. Sledijo razredna opravila z razredničarko  do 12.30.

Dijaki 4.S: ob 8.00 uvodne ure z razredničarko v učilnici 23 do 10.00. Sledi malica v učilnici do 10.25. Ob 10.30-  izobraževanje za uporabo IKT orodij v učilnici 17 do 12.30.

Dijaki 4.H: ob 8.00 uvodne ure z razrednikom v učilnici 7A do 10.00. Sledi malica v učilnici do 10.25. Ob 10.30-  izobraževanje za uporabo IKT orodij v učilnici  DUICST do 12.30.

 Dijaki 3. E– ob 8.00  varstvo pri delu do 10.00 v učilnici 15 s profesorjem Borisom Cunjo. Od 10.00 malica v razredu. Od 10.30-12.30  razredna opravila z razrednikom

Dijaki 3. F od 8.00-10.00 razredna opravila z razredničarko v učilnici 12, sledi malica do 10.30 in nato varstvo pri delu s prof. Borisom Cunjo do 12.30.

Dijaki 3. A in 3. B : od 8.00-10.00 razredna opravila z razredniki, malica, sledjo vaje iz biologije, fizike in kemije v učilnicah 23, 26 in 27.

Dijaki ostalih oddelkov : od 8.00-10.00 razredna opravila z razredniki,  malica, nato pouk po urniku  do 12.00.

Razpored matičnih  učilnic in razredniki – PRVI LETNIKI

razredUčilnicaRazredniki
1.    A – GIMNAZIJA2Škrlj Počkaj Sonja
1.    B – GIMNAZIJA1Horvat Danijela
1.    S  – EKONOMSKA24Marin Martina
     1 .H – STROJNI TEHNIK16Masterl Aleš
1.    E – POKLICNA -orodjar30Dolgan Matej
1.    F – POKLICNA – avtoserviser10Režek  Darko
1.    J/ 2.J – NIŽJA POKLICNA pomočnik v tehnoloških procesih11Marolt Mirjana Djordjević Predrag

GIMNAZIJA- višji letniki

razredUčilnica
2. A3
2. B4
3. A5
3. B6
4. A8
4. B9

EKONOMSKA ŠOLA –višji letniki

razredUčilnica
2. S22
3. S25
4. S23

STROJNA ŠOLA- višji  letniki

razredUčilnica
2. H20
3. H21
4. H7A
2. E29
3. E15
2. F18
3.F12
4. M13
5. M14

Vsi dijaki ob prihodu v šolo oddajo razredniku izpolnjeno in podpisano izjavo:

  • Izjava polnoletnega dijaka (povezava)
  • Izjava staršev mladoletnega dijaka (povezava)

PRILOGE:

  1. Obvestilo staršem (povezava)
  2. Poziv k uporabi elektronske vloge za izdajo subvencionirane vozovnice (povezava)
  3. Aneks k šolskim pravilom (povezava)

(Število obiskov: 57)
Dostopnost