Select Page

Dijaki, ki niso uspešno zaključili zaključnega letnika in ki še niso ponavljali, se lahko v šolskem letu 2020/2021, ponovno vpišejo v zaključni letnik kot dijaki s podaljšanim statusom .

Prijavnico za vpis dijaka s podaljšanim statusom, dijak izpolni in jo na šolo posreduje po e- pošti info@scpo.si, najkasneje do petka, 11. 9. 2020.

Dijaku s podaljšanim statusom ni potrebno obiskovati pouka, pristopi le k izpitom, ki bodo razpisani 1x na mesec od oktobra naprej, ki bodo objavljeni na spletni strani šole. Na izpit se mora prijaviti 5 delovnih dni pred rokom za izpit, v tajništvu šole (uradne ure 9.00-11.00) ali po e-pošti, odjavi pa se lahko 2 dni pred rokom izpita. Prijavnico dijak dobi na spletni strani šole – prijava k izpitu.

Dijak, ki se v šol. letu 2020/2021 vpisuje kot dijak s podaljšanim statusom ima status dijaka do 30. 9. 2021, tudi če v vmesnem času (šol. leto 2020/2021) opravi vse obveznosti, razen v primeru zaposlitve, takrat mu status dijak preneha.

Prijavnica za vpis dijaka s podaljšanim statusom

Vodstvo šole


(Število obiskov: 56)
Dostopnost