Select Page

Vsi maturitetni izpiti poklicne mature se bodo na jesenskem roku izjemoma pisali v prostorih Višje strokovne šole na Ljubljanski cesti 2, v Postojni. Na tej lokaciji bo v avgustu potekal tudi ustni del.

Vsa določila v povezavi s prihodom in odhodom iz šole v času poteka poklicne mature ostajajo v veljavi – veljajo enaka pravila, kot v času trajanja priprav na maturo. V kolikor kandidati še niso predložili podpisane Izjave pred vstopom v šolo/pristopom k maturi (dostopna na http://www.ilb.scpo.si/pricetek-pouka-za-4-aib-in-4-rib-v-ponedeljek-18-5-2020/), morajo to storiti preden pristopijo k opravljanju prvega izpita na maturi.

Potek pisnega dela poklicne mature

Kandidati bodo posamično vstopali v izpitni prostor 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30). Pred izpitnim prostorom se kandidati ne smejo zbirati oziroma zadrževati. Kandidati vstopajo v šolo in izpitni prostor z masko, v izpitnem prostoru si masko lahko odstranijo.

Kandidati morajo s seboj prinesti vse pripomočke, ki jih potrebujejo za pisanje posameznega izpita (svinčnike, kemične svinčnike, ravnila, kalkulatorje, slovarje…). Izjema so strojniški priročniki in tabele oziroma formule, ki jih kandidati potrebujejo pri reševanju izpitnih pol iz predmeta Strojništvo.

Kandidati morajo imeti s seboj tudi zaščitno masko, vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko in steklenico s pitno vodo. S seboj morajo imeti tudi osebni dokument, ki ga odložijo na rob mize.

V času pisanja izpita kandidati ne zapuščajo izpitnega prostora, nadzorni učitelj ostaja z njimi v razredu. Na toaleto odhajajo posamično. Do toaletnih prostorov odhajajo v spremstvu nadzornega učitelja na hodniku.

Kandidati bodo svoje stvari odložili na za to določen prostor v izpitnem prostoru. Vnašanje elektronskih naprav (npr. mobilnih telefonov in ur) v izpitni prostor je prepovedano. Priporočamo, da kandidati mobilne telefone pustijo doma. Če se bo zgodilo, da bo kdo izmed kandidatov prišel na izpit z mobilnih telefonom, ga bo odložil v posebno plastično vrečko. Te bo šola shranila v poseben zaklenjen prostor. Prevzem mobilnih telefonov bo možen posamično, po zaključku pisanja izpita (to je ob 11.30) in ne prej.

Potek ustnega dela poklicne mature

Kandidat mora v izpitni prostor vstopiti z masko, enako velja za učitelja. V komisiji za ustni del poklicne mature bosta načeloma dva učitelja: predsednik in izpraševalec. Izpraševalec je učitelj, ki poučuje predmet.

Izpraševalec bo pozval kandidata, da si izbere listek z vprašanji. Kandidat se listka ne dotakne, temveč le nakaže izbiro. Listek izvleče izpraševalec po predhodnem razkuževanju rok. Kandidat ima pravico zamenjati listek. Zamenjani listek se vrne v izpitni komplet.

Izpraševalec lahko v soglasju s kandidatom izjemoma spremeni vprašanje na izpitnem listku, če presodi, da je vprašanje v povezavi z učno snovjo, ki je bila zaradi epidemije slabše obdelana ali ni bila obdelana v celoti.

Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave, razen pri opravljanju 4. predmeta, kjer kandidati nimajo na razpolago časa za pripravo. Ustni izpit traja največ 20 minut. V času priprave in odgovarjanja si lahko kandidat sname masko. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata, se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Kandidati morajo vsaj 24 ur pred predvidenim zagovorom projektne naloge pri 4. predmetu poklicne mature svojemu mentorju po elektronski pošti poslati predstavitev. Mentor pred zagovorom poskrbi za to, da je predstavitev shranjena na računalniku v izpitnem prostoru.

Pri ustnem izpitu morajo kandidati imeti svoje kemične svinčnike, ravnila, kalkulatorje, strojniške priročnike… Liste/papir za pripravo na ustni del bodo dobili v šoli.

Po zaključku izpita kandidati čim prej po predvideni poti zapustijo izpitni prostor in šolo.

Datumi pisnih izpitov

Slovenščina – ponedeljek, 24. 8. 2020;

Angleščina – petek, 28. 8. 2020;

Gospodarstvo, računalništvo in strojništvo – ponedeljek, 31. 8. 2020.

Datumi ustnih izpitov

Angleščina – torek, 25. 8. 2020, ob 9.00;

Slovenščina – sreda, 26. 8. 2020, ob 8.00;

Gospodarstvo, računalništvo – četrtek, 27. 8. 2020, ob 8.00;

Strojništvo – petek, 28. 8. 2020, ob 8.00;

4. predmet  (izdelek oziroma storitev in zagovor) – torek, 1. 9. 2020, ob 13.00. Tehniki računalništva imajo zagovor na Gimnaziji v IB, ostali v Postojni, na lokaciji ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2.

Seznanitev kandidatov z rezultati jesenskega roka poklicne mature bo v torek, 8. 9. 2020. Ura bo določena naknadno.

Želimo vam veliko uspeha pri opravljanju poklicne mature!

Tajnica ŠMK za PoM
Kajetana Tornič, mag. ekon. ved


(Število obiskov: 26)
Dostopnost