Select Page

Spričevalo in obvestilo o opravljeni splošni maturi lahko prevzamete v pisarni tajnice ŠMK

še jutri, 15. 7. 2020 do 10. ure

ali po 10. 8. 2020 v tajništvu šole, po predhodnem dogovoru.