Select Page

Kandidati, ki boste opravljali poklicno maturo v drugem roku (24. 8.– 3. 9.) in bi se radi vpisali na VSŠ, se morate nujno  prijaviti  za vpis v višje šole na drugi prijavni rok od 24. avgusta do 31. avgusta 2020, torej še preden so znani rezultati drugega roka poklicne mature.

 

Prijava vas ne zavezuje h kasnejšemu vpisu.

Kdor se v tem času ne bo prijavil, ga po tem lahko naknadno vpišejo na prosta mesta le z razlogi z dokazili npr. zdravljenje v bolnici, tujina ipd.

Na Višji šoli v Postojni se lahko prijavite v 1. letnik programov Strojništvo ter  Gozdarstvo in lovstvo na še prosta mesta. Program Poslovni sekretar  se bo izvajal le kot izredni študij.


Podatki o prostih mestih na višjih šolah bodo objavljeni 21. avgusta 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na naši spletni strani www.vspo.si .

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavijo od 24. avgusta do 31. avgusta 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani, podpišejo in ga pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smejo samo eno prijavo. Prijavijo se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis bo potekal na šoli po tem datumu, vendar najkasneje do 1. oktobra.

 

Svetovalna služba


(Število obiskov: 26)
Dostopnost