Select Page

Razpored razdelitve spričeval ob koncu pouka

Razdelitev spričeval ob koncu pouka  bo za dijake prvih letnikov in dijaka 2. J  v torek, 23. 6. 2020, po naslednjem razporedu:

RAZRED URA UČILNICA
1. A 10.00 23
1. B 10.15 24
1. S 10.30 Sejna dvorana
1. H 11.00 16
1. E 9.30 9
1. F 10.00 10
1. J in 2. J 9.30 11

 

Razdelitev spričeval za dijake višjih letnikov bo v sredo, 24. 6. 2020, po sledečem razporedu:

RAZRED URA UČILNICA
2. A 10.00 24
2.B 10.15 23
3. A 8.00 23
3. B 8.15 24
2.S 11.00 16
3. S 8.00 16
2. H 9.30 16
3. H 8.30 Sejna dvorana
2. E 10.00 Sejna dvorana
2. F 10.30 9
4. M 11.30 Sejna dvorana
3. E 8.00 11
3. F 8.15 12

 

Zaradi  zagotavljanja varnostnih ukrepov  prosimo vse dijake, da se držite navedenega razporeda  in prevzamete spričevala v predvidenih terminih.  Takrat boste oddali tudi prijavnice za popravne, predmetne in dopolnilne izpite (rok za oddajo je 24. 6. 2020).

Naslednji možni prevzem spričeval bo po popravnih izpitih, 8. 7. 2020, po razporedu.

Dijaki v navedenih terminih prinesete na šolo učbenike iz učbeniškega sklada, tudi dijaki programa gimnazije,ki jim je bilo rečeno, da bodo učbenike oddali v septembru 2020, razen če jih še potrebujete.

Prinesite tudi denar za plačilo fotokopij.

Na razrednih urah (razdelitvi spričeval)  boste uredili vse zadeve v zvezi z zaključkom šolskega leta  ter vpisom v naslednje  šolsko leto.

V primeru, da iz opravičenih razlogov spričevala v predvidenih terminih ne morete prevzeti,  se za prevzem spričevala na šoli prijavite v tajništvu  šole.

 

Vsem dijakom iskrene čestitke ob zaključku šolskega leta. Dijakom, ki so ostale neuspešno rešene  obveznosti želimo, da jih uspešno opravite v čim krajšem času.

Prijetne, prijazne, predvsem pa zdrave počitniške dni vam želimo.

Se vidimo septembra.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 52)
Dostopnost