Select Page

Dragi dijaki,

sporočam vam, da rok za prijavo v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja ostaja nespremenjen, to je 18. maj 2020.

Kandidati pošljete prijavnico priporočeno po pošti na naslov izbrane srednje šole (samo priporočeno in NE s povratnico) ali skenirano (fotografirano) na elektronski naslov srednje šole. Na prijavnici za vpis v srednje šole letos ni potreben podpis in žig do sedaj obiskovane srednje šole.

Prosim pa, da ne pozabite vpisati e-naslova, telefonske številke in podpisa kandidata in staršev.

Prijavnica je  dostopna na naslednji povezavi:

Vpis v srednje šole: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Več … – klikni na povezavo

 

Teja Tomšič,
svetovalna delavka

 


(Število obiskov: 30)
Dostopnost