Select Page

V skladu z Okrožnico  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 8. 5. 2020 se DIJAKI ZAKLJUČNIH LETNIKOV v ponedeljek, 18. 5. 2020, vrnete  na šolo. Posredujemo vam nekaj navodil v zvezi  s  prihajanjem/odhajanjem  v/iz šole ter potekom pouka.

 1. V torek, 12. 5. 2020, bodo na spletni strani šole objavljeni urniki priprav na splošno in poklicno maturo ter zaključni izpit. Da bodo priprave potekale čim bolj optimalno, vas prosimo, da se preko spletnega obrazca, ki bo objavljen poleg urnika, obvezno  prijavite do četrtka, 15. 5. 2020, do 12.00.
 2. Dijakom, ki po sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo MZ (Priloga 1)  spadate v rizično skupino, odsvetujemo obisk pouka. Za te dijake bodo zagotovljene priprave na daljavo.
 3. Pouk lahko obiskujete LE ZDRAVI dijaki ( brez znakov akutne okužbe dihal). Dijaki v ponedeljek, 18. 5. 2020, prinesete v šolo izpolnjeno in podpisano Izjavo  polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo  (Priloga 2) oz. Izjavo staršev mladoletnega dijaka (Priloga 3).

Vstop in gibanje  po šoli

 1. Priprave na splošno in poklicno maturo bodo začele ob 7.30. Dijaki vstopate v šolo skozi glavni vhod z zaščitno masko. Vstopat posamično, z razmikom 1,5 – 2,00 m medsebojne razdalje, vstopate skozi desna vhodna vrata.  Ob vhodu dijaki prejmete  še eno masko in si razkužite roke. Druženje in zadrževanje pred šolo, na hodnikih in v večnamenskem prostoru NI DOVOLJENO.
 2. Pouk bo potekal v drugem nadstropju, v desnem traktu strokovne šole in v levem traktu gimnazija. Dijaki uporabite do učilnic desno stopnišče. V razredu vam  učitelji določi sedežni red . Ko začnete s pripravami si lahko snamete zaščitne   Pouk bo vse dni  potekal  v istih učilnicah,  razen pri izbirnih predmetih.
 3. Dijaki prinesete  s seboj v šolo malico, plastenke z vodo, dodatna oblačila, ker se bodo prostori veliko zračili ter vrečko v katero boste odložili uporabljeno masko. S seboj prinesete  tudi šolske potrebščine. GARDEROBNIH OMARIC NE UPORABLJATE.
 4. V odmorih ostanete v razredih, kjer tudi malicate. Pred  malico si mizo razkužite. Na voljo vam bodo razkužilni robčki.
 5. Dijaki posamično uporabljate najbližji WC.  Zadrževanje na WC je prepovedano.
 6. Po končanem pouku dijaki izstopate iz šole posamično, po levem stopnišče, skozi leva glavna vhodna vrata.  Pri tem ohranjajte  stalno medsebojno   razdaljo 1,5 – 2,0 m.
 7. Zadrževanje v skupinah oziroma druženje na funkcionalnem zemljišču  v/pred šolo NI DOVOLJENO.
 8. Dijaki E in 3. F vstopajo/izstopajo v/iz šole skozi glavna vrata pri ICST- ju, pouk boste imeli v učilnicah 28 in 29 ter delavnicah.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 29)
Dostopnost