Select Page

V petek, 24. 4. 2020 nas je  na šoli obiskala  ministrica za šolstvo, dr. Simona Kustec.  Po njenih besedah je bil to prvi obisk  šole v času njenega ministrovanja.

Ministrici smo predstavili  organiziranost in delovanje šole.  Največ časa smo namenili informacijam  glede poteka pouka na daljavo ter izvedbi  mature.

Poudarili smo,  da je po  začetnih težavah, s katerimi smo se srečali v prvem tednu izvajanja  pouka, pouk na daljavo dobro stekel . Pri tem smo poudarili izjemen odziv tako učiteljskega zbora, kot tudi dijakov. Učitelji so z dijaki v dnevnem kontaktu preko e-učilnic, video konferenc in ostalih oblik elektronske komunikacije. Izvajajo se konference učiteljskih zborov posameznih razredov, kjer pregledamo delo razreda in rešujemo morebitne težave.

Glede mature je dokončna odločitev, da se  bo letos matura izvedla. Podprli smo razmišljanje, da se dijaki zaključnih letnikov vračajo v šolske klopi v sredini maja, omenjen je bil ponedeljek, 11. 5. 2020. Menimo, da bodo tako dijaki pridobili možnost in priložnost, da utrdijo že osvojeno znanje, opravijo še kakšno manjkajočo obveznost in dovolj samozavestno pristopijo k zaključnim preverjanjem znanja. Od MIZŠ  pa šole pričakujemo natančna navodila o protokolu  vstopa in gibanja po šoli.

Ministrica je prisluhnila tudi našemu mnenju o izvedbi pouka za nižje letnike. Menimo, da je iz varnostnih razlogov nemogoče, da bi bili na šoli istočasno  vsi dijaki. Ocenjujemo pa, da bi morali nekateri dijaki nižjih letnikov imeti možnost, da se v manjšem obsegu vrnejo na šoli in nadoknadijo  morebitne manjkajoče obveznosti šolskega leta.

Ministrica je obisk na šoli zaključila z ogledom Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij.

Direktorica ŠC Postojna

 


(Število obiskov: 31)
Dostopnost