Select Page

EDUCATION WITHOUT FRONTIERS
MEGA – Make our Environment Great Again

Konference, ki predstavlja mrežo sodelujočih evropskih šol, se je na povabilo predstavnikov gimnazije Schildtin lukio iz Jyväskyle udeležila profesorica Eva Kristan, ki je zastopala našo šolo. Namen konference je kritično ovrednotiti okoljske spremembe, vendar se je naš namen udeležbe nekoliko razlikoval. V družbo izbranih in najboljših vstopiš le na povabilo ene izmed šol, ki ti zaupa in je pripravljena garantirati za kakovost tvojega dela. Profesorica Eva Kristan je bila postavljena pred nalogo – predstaviti šolo in program gimnazije, naše projektne aktivnosti in vpetost v mednarodno okolje. Preteklo delo šole, predstavitev in trajnost mednarodnih aktivnosti so, poleg vabila ene izmed šol, ključni elementi, ki ti omogočijo ali onemogočijo pridružitev mreži. Tako profesorica kot šola je izkazala, zahvaljujoč tudi Erasmus+ programu, zadostno mero zaupanja in ugleda, da so nas soglasno sprejeli medse in prihodnje šolsko leto bodo naši dijaki in učitelji del velikega srečanja.

Na konferenci je 40 gimnazijcev in 52 profesorjev iz 15 držav se je od 10. 11. do 14. 11. 2019 udeležilo vsakoletne konference v okviru evropskega projekta Education Without Frontiers, ki je bil ustanovljen že leta 1989. Letošnja konferenca z naslovom MEGA – Make our Environment Great Again je v prijetnem in zelo delovnem vzdušju potekala na srednji šoli Lycée Michel-Rodange v Luksemburgu. Udeleženci so sodelovali v različnih delavnicah in debatah na temo okoljskih problemov, vrhunec pa je bilo zasedanje MUN – Model United Nations, kjer so dijaki predstavljali delegate različnih držav in se ukvarjali s problematiko pitne vode ter biodiverziteto.

Rdeča nit konference je bila ozaveščati ljudi kako na našem planetu pustiti prijaznejši odtis. Ideja sodelujočih držav – podpisnic ustanovne listine je, da se v evropskih šolah vpelje in uveljavi okoljske projekte, ki bodo trajnostno spreminjali našo miselnost in zavedanje.

Vse šole članice mreže evropskega projekta “Education without Frontiers” se strinjajo z načeli, ki temeljijo na statutu “Charter of Fundamental Rights of the European Union” ter se osredotočajo na naslednje:

  • spodbujanje evropskih dimenzij v izobraževanju in usposabljanju,
  • spodbujanje strpnosti in sprejemanja raznolikosti partnerskih šol s spoštovanjem do verskih  in filozofskih identitet, kultur in tradicij, jezikov in šolskih sistemov,
  • nudenje enakih možnosti za internacionalizacijo,
  • spoštovanje in upoštevanje stališč dijakov v njihovo korist,
  • izboljševanje kvalitete in učinkovitosti izobraževanja.

Eva Kristan, prof.


(Število obiskov: 57)
Dostopnost